Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe - Strana 2
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

1. Prodavnica

Član 13

Prodavnica je maloprodajni objekat u kome se obavlja prodaja robe na malo usluživanjem kupca od strane prodavca.

2. Samousluga

Član 14

Samousluga je maloprodajni objekat u kome se obavlja prodaja robe na malo samousluživanjem kupca.

Član 15

Samousluga koja pored prodaje robe na malo obezbeđuje i zadovoljenje drugih potreba svojim korisnicima (pružanje ugostiteljskih, zanatskih, finansijskih i drugih sličnih usluga, čuvanje dece i stvari), obezbeđuje za tu namenu posebne prostore fizički odvojene od prodajnog prostora.

3. Diskonti

Član 15a

Diskont je maloprodajni objekat u kome preduzeće ili preduzetnik obavlja promet robe na malo krajnjim potrošačima primenjujući pri tom manji procenat za pokriće troškova prometa od onog koji se primenjuje u drugim maloprodajnim objektima za istu vrstu robe, a radi konkurencije na tržištu.

Prodaja robe u diskontu obavlja se usluživanjem kupca od strane prodavca ili samousluživanjem kupca.
Diskontna prodaja robe obavlja se odvojeno od prometa robe na malo i od prometa robe na veliko, u posebnim prostorijama.

4. Robna kuća

Član 16

Robna kuća je maloprodajni objekat u kome se obavlja prodaja robe na malo usluživanjem kupca od strane prodavca i samousluživanje kupca i koji ima površinu od najmanje 500 m2.

Član 17

U robnoj kući obezbeđuju se posebno:

  1. prostorija za dovoz, prijem i uskladištenje robe;
  2. pokrivena rampa za pristup transportnih vozila;
  3. teretni lift, ako je prodajni prostor raspoređen po spratovima;
  4. nepokretne i pokretne stepenice, ako je prodajni prostor raspoređen po spratovima;
  5. klima uređaji;
  6. automatski agregat za snabdevanje električnom energijom;
  7. prostor za garderobu i higijenske potrebe radnika;
  8. najmanje jedan nužnik za kupce na svakom spratu;
  9. najmanje dva javna telefona za kupce.
 
Joomla templates by a4joomla