Da li se obračunava PDV na prodaju polovnih putničkih vozila pravnog lica drugom pravnom licu, kada pri kupovini nije korišćen odbitni PDV?
Odgovori na pitanja
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 17 oktobar 2011 10:13

Pitanje

Da li se obračunava PDV na prodaju polovnih putničkih vozila pravnog lica drugom pravnom licu? Pri prvoj kupovini nije korišćen odbitni PDV.

Odgovor

Ne obračunava se PDV u navedenom slučaju.

Saglasno odredbi člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona, prometom dobara i usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, ne smatra se promet putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova za koje pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno.

Na sledećem linku dajemo službeno mišljenje Ministarstva finanasija u vezi sa gornjim pitanjem.

Poreski tretman prometa putničkog automobila od strane obveznika PDV koji prilikom nabavke predmetnog dobra nije imao pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – lizing kuće odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno

 
Joomla templates by a4joomla