Komentari propisa


Klasifikacija delatnosti - Sektor E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

U ovaj sektor svrstane su aktivnosti u vezi sa procesom uklanjanja raznih formi otpada (uključujući sakupljanje i obradu), poput čvrstog ili tečnog industrijskog otpada ili otpada iz domaćinstava, kao i aktivnosti kontrole kontaminiranih deponija. Krajnji proizvod procesa obrade otpada ili otpadnih voda može biti (trajno) uklonjen ili može da postane input za druge proizvodne procese. Aktivnosti snabdevanja vodom takođe su svrstane u ovaj sektor.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Obuhvata proizvodnju i snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom pomoću mrežnog sistema cevovoda, magistralnih vodova i mrežnih električnih kablova. Veličina mreže nije odlučujuća. Takođe je obuhvaćena distribucija električne energije, gasa, pare i tople vode u industrijskim pogonima ili stambenim zgradama.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor B - Rudarstvo
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Rudarstvo obuhvata eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina: čvrstih (ugalj i rude), tečnih (nafta) i gasovitih (zemni gas). Pod eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se izvođenje radova na otvaranju, pripremi i otkopavanju ležišta, kao i transport mineralnih sirovina i izvođenje drugih rudarskih radova u zemlji i na njenoj površini − metodama površinske i podzemne eksploatacije, kao i crpljenjem.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor U - Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 99 - Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

Grana 99.0 - Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela

Obuhvata:

  • delatnosti međunarodnih organizacija kao što su Organizacija ujedinjenih nacija i njene specijalizovane agencije, regionalna tela itd., Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, Svetska carinska organizacija, Organizacija zemalja izvoznica nafte, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Evropska unija, Evropsko udruženje za slobodnu trgovinu itd.
  • rad diplomatskih i konzularnih misija koje su određene zemljom u kojoj su postavljane, a ne zemljom koju predstavljaju


početak - svi sektori

 
Klasifikacija delatnosti - Sektor T - Delatnost domaćinstva kao poslodavca; Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 9 od 13
Joomla templates by a4joomla