Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор И - Услуге смештаја и исхране
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Сектор обухвата пружање услуге смештаја за краћи боравак посетилаца и других путника, као и припремање комплетних оброка и пића за непосредно конзумирање. Обим и врста допунских услуга у овом сектору могу се у великој мери разликовати.

 

Не обухвата смештај на дужи период, у својству основног пребивалишта, који је сврстан у оквиру делатности у вези с некретнинама (сектор Л). Такође је искључено припремање хране и пића који нису намењени за непосредно конзумирање или се продају путем независних дистрибутивних канала, тј. преко трговине на велико или трговине на мало. Припремање односно продаја овакве хране сврстани су у делатност прерађивачке индустрије (сектор Ц).

 

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла