Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Обухвата производњу и дистрибуцију информација и културних садржаја. Обезбеђује средства за пренос или дистрибуцију ових производа, као и података или комуникација. Обухвата делатност информационе технологије и обраде података и пружање осталих информационих услуга.

Главне компоненте овог сектора јесу издавачка делатност (област 58), укључујући издавање софтвера, снимање филмова и звука (област 59), емитовање и производња радио и ТВ програма (област 60), телекомуникационе активности (област 61), информационо-технолошка делатност (област 62) и друге информационе услуге (област 63).

Издаваштво је објављивање публикација ради њиховог ширења (дистрибуције већем броју корисника).

Обухваћени су сви могући облици издаваштва (штампано издаваштво, у електронском или аудио облику, на интернету, мултимедијални производи као што су приручници на компакт-дисковима (ЦД-РОМ) и др.).

Активности повезане с производњом и дистрибуцијом ТВ програма обухватају дел. 59-61, које одражавају различите фазе овог процеса. Појединачни елементи, као што су филмови, телевизијске серије и др., произведени су на бази активности наведених у области 59, док се стварање комплетног програма телевизијског канала састоји из делова наведених у области 59 или делова укључених у област 60.

У област 60 сврстано је и емитовање програма од стране произвођача. Дистрибуција комплетног телевизијског програма од треће стране, без икакве измене садржаја, укључена је у област 61. Ова дистрибуција у области 61 може бити урађена емитовањем, сателитским или кабловским системима.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла