Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације - Кинематографска и телевизијска продукција
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 59.1 - Кинематографска и телевизијска продукција

Обухвата произвоњу кинематограских дела, укључујући и дигиталну дистрибуцију, намењених за јавно приказивање без обзира на носач (биоскопи, телевизија, јавни превоз и др.); постпродукцију, дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа другим делатностима, као и њихово приказивање.

Укључује куповину и продају права на дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа.

Обухвата:

 • производњу кинематографска дела, телевизијског програма (телевизијских серија, документарних филмова итд.) или телевизијских реклама

Не обухвата:

 • умножавање филмова (изузев копија намењених за дистрибуцију биоскопима), звучних и видео трака, умножавање мастера на ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 18.20
 • трговину на велико снимљеним видео-тракама, ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 46.43
 • трговину на велико празним видео-тракама и ЦД-овима, дел. 46.52
 • трговину на мало видео-тракама, ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 47.63
 • постпродукционе активности, дел. 59.12
 • снимање звучних записа и снимање књига на тракама, дел. 59.20
 • емитовање телевизијског програма, дел. 60.2
 • стварање комплетног програма телевизијског канала, дел. 60.2
 • обраду кинематографски дела, осим обраде за филмску индустрију, дел. 74.20
 • активност позоришних и уметничких агената или агенција, дел. 74.90
 • изнајмљивање видео-трака, ДВД-ова, дел. 77.22
 • титловање директних телевизијских преноса састанака, конференција и др., дел. 82.99
 • активности самосталних уметника, цртача анимираних филмова, режисера, сценографа и техничких стручњака, дел. 90.0

Обухвата:

 • постпродукцијско уређивање, монтажа, пренос филм/трака, израду наслова, поднаслова, одјавних шпица, израду титлова, рачунарске графике, анимације и специјалних ефеката, развијање и обраду кинематографских дела, као и активности које се обављају у филмским лабораторијама и специјалним лабораторијима за израду анимираних филмова, и делатност архива филмских исечака и кратких секвенци

Не обухвата:

 • умножавање филмова (изузев копија намењених за дистрибуцију биоскопима), звучних и видео-трака, умножавање мастера на ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 18.20
 • трговину на велико снимљеним видео-тракама, ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 46.43
 • трговину на велико празним видео-тракама и ЦД-овима, дел. 46.52
 • трговину на мало видео-тракама, ЦД-овима или ДВД-овима, дел. 47.63
 • обраду филмова, осим обраде за филмску индустрију, дел. 74.20
 • изнајмљивање видео-трака и ДВД-ова, дел. 77.22
 • активности самосталних уметника, цртача, цртача анимираних филмова, редитеља, сценографа и техничких стручњака, дел. 90.0

Обухвата:

 • дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуеланих производа биоскопима, телевизијским станицама, мрежама и другим приказивачима
 • обезбеђивање права на дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио-визуелних производа

Не обухвата:

 • израду копија филмова и репродукцију аудио-трака, видео-трака, ЦД-ова или ДВД-ова са оригинала, дел. 18.20
 • трговину на велико снимљеним видео-тракама и ДВД-овима, дел. 46.43
 • трговину на мало снимљеним видео-тракама и ДВД-овима, дел. 47.63

Обухвата:

 • овлашћено приказивање кинематографских дела путем одговарајућим технологијама и техничких уређаја, доступног грађанима под једнаким условима у јавним просторијама, односно јавним просторима
 • активности кино-клубова

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла