Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације - Телекомуникације
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 61 - Телекомуникације

Обухвата активности којима се пружају телекомуникационе и сродне услуге, тј. свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) у виду сигнала, коришћењем жичаних, радио, оптичких или других електромагнетских система. Преносни уређаји којима се подржавају те активности могу се заснивати на једној технологији или на комбинацији више технологија. Заједничка особина ових активности јесте пренос садржаја без његовог стварања. Нивои разврставања заснивају се на врсти употребљене инфраструктуре.

У случају преноса телевизијског сигнала може бити укључено повезивање комплетних телевизијских канала (произведених у дел. 60) у програмске пакете који се затим дистрибуирају.

 

Грана 61.1 - Кабловске телекомуникације

Обухвата активности које се односе на руковање, одржавање или омогућавање приступа уређајима за свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) коришћењем кабловске телекомуникационе инфраструктуре. Преносни уређаји којима се подржавају те активности могу се заснивати на једној технологији или на комбинацији више технологија.

Обухвата:

 • управљање, одржавање или обезбеђивање капацитета за свако емитовање пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) коришћењем кабловске телекомуникационе инфраструктуре, укључујући:
  • управљање и одржавање преносних и комунтационих уређаја којима се обезбеђује дистрибуција сигнала до конкретне тачке, одакле се сигнал може преносити преко земаљских линија, микроталаса или комбинацијом земаљских линија и сателитских веза:
  • управљање кабловским дистрибутивним системом (нпр. за дистрибуцију података и телевизијских сигнала)
 • испоручивање телеграфских и других незвучних комуникација коришћењем сопствених уређаја
 • куповину приступа мрежи и капацитета мреже од власника и оператора мреже и пружање телекомуникационих услуга пословним субјектима и домаћинствима коришћењем капацитета те мреже
 • обезбеђивање интернет приступа од стране оператора кабловске инфраструктуре

Не обухвата:

 • препродају телекомуникационих услуга, дел. 61.90

 

Грана 61.2 - Бежичне телекомуникације

Обухвата активности које се односе на управљање, одржавање и омогућавање приступа уређајима за свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) коришћењем бежичне телекомуникационе инфраструктуре. Ови уређаји омогућавају вишесмеран пренос електромагнетским таласима и могу се заснивати на једној технологији или на комбинацији више технологија.

Укључене су и активности које се односе на одржавање и управљање, као и мобилних и других бежичних телекомуникационих мрежа.

Обухвата и куповину приступа и капацитета мреже од власника и оператора мреже и пружање бежичних телекомуникационих услуга (изузев сателитских) пословним субјектима и домаћинствима коришћењем овог капацитета.

Такође обезбеђује интернет приступ од стране оператора бежичне инфраструктуре.

Не обухвата препродају телекомуникационих услуга, дел. 61.90.

 

Грана 61.3 - Сателитске телекомуникације

Обухвата управљање, одржавање и омогућавање приступа уређајима за свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) коришћењем сателитске телекомуникационе инфраструктуре. Укључена је и испорука корисницима визуелних, звучних и текстуалних програма примљених од кабловских мрежа или радио-мрежа, преко сателитских система.

Јединице које су сврстане у ову делатност обично не производе програме.

Обухвата и интернет приступ од стране оператора сателитске инфраструктуре.

Не обухвата препродају телекомуникационих услуга, дел. 61.90.

 

Грана 61.9 - Остале телекомуникационе делатности

Обухвата:

 • снабдевање специјалним телекомуникационим услугама као што су сателитско праћење, комуникационо даљинско мерење и рад радарске службе
 • управљање радом сателитских терминала и уређаја оперативно повезаних с једним или више земаљских комуникационих система који могу да преносе сигнале ка сателитском систему или да их примају од сателитског система
 • омогућавање мрежног приступа интернету између корисника и оператора интернет услуга, који није у власнишвту или који није под контролом оператора интернет услуга као што је приступ интернету
 • омогућавање телефонског и интернет приступа преко слободно доступних уређаја
 • пружање телекомуникационих услуга преко постојећих телефонских веза:
  • пружање услуга конверзације преко интернета
 • куповина и препродаја капацитета мреже без пружања додатних услуга

Не обухвата:

 • омогућавање приступа интернету од стране оператора телекомуникационе инфраструктуре, дел. 61.10-61.30

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла