Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације - Издавање софтвера
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 58.2 - Издавање софтвера

Обухвата:

  • издавање рачунарских игара за све платформе укључујући и фоотбалл гамес

Обухвата:

  • издавање готовог софтвера који није посебно прилагођен конкретном кориснику, укључујући превод или прилагођавање оваквог готовог софтвера за одређено тржиште, за свој рачун:

Не обухвата:

  • умножавање софтвера, дел. 18.20
  • трговину на мало готовим софтвером који није посебно прилагођен за конкретног корисника, дел. 47.41
  • израду софтвера која није повезана са издавањем, укључујући превод или прилагођавање оваквог готовог софтвера за одређено тржиште, уз накнаду или по основу уговора, дел. 62.01
  • он-лине обезбеђивање софтвера (хостинг – смештање апликација и пружање апликативних услуга), дел. 63.11

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла