Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације - Програмске активности и емитовање
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 60 - Програмске активности и емитовање

Обухвата израду садржаја и касније емитовање тог садржаја (радијски или телевизијски забавни програми, вести, разговори и сл.).

Такође обухвата емитовање података који чине саставни део у емитовању радијског и ТВ програма.

Емитовање може бити извођено коришћењем различите технологије, преко радио-таласа, сателита, кабловске мреже или интернета.

Обухвата и производњу посебног програма намењеног одређеним циљним групама, као што су вести, спортски програм, образовни програм и програм за младе, на бази претплате или за накнаду, ради каснијег емитовања.

Не обухвата дистрибуцију кабловског и осталог програма на бази претплате, дел. 61.

 

Грана 60.1 - Емитовање радио-програма

Обухвата:

  • емитовање звучног сигнала преко радио-станица и опреме за пренос радио-програма широј јавности, мрежи радио-станица и претплатницима
  • активности радио-мрежа, тј. састављање и пренос радио-програма подружницама и претплатницима емитовањем преко радио-таласа, кабловске мреже или сателита
  • радио-емитовање преко интернета (радио-станице на интернету)
  • интегрисано емитовање података и радио-програма

Не обухвата:

  • производњу радио-програма снимљеног на тракама, дел. 59.20

 

Грана 60.2 - Производња и емитовање телевизијског програма

Обухвата производњу комплетног телевизијског програма једног канала на бази купљених емисија (нпр. филмови, документарне емисије итд.), сопственог произведеног програма (нпр. локалне вести, репортажа с лица места), или њихову комбинацију.

Комплетан телевизијски програм може бити емитован од стране производних јединица или произведен за пренос који обавља трећа страна, као што су кабловске мреже или провајдери програма сателитске телевизије.

Обухвата израду програма који може бити општег типа или специјализован (посебни програми као што су вести, спортски програми, образовни програми и програми за младе).

Обухваћене су активности које се односе на израду програма који се доставља корисницима бесплатно и програма за који се плаћа претплата. Укључена је и израда програма за видео-канале по захтеву.

Укључује и емитовање података интегрисано с телевизијским емитовањем.

Не обухвата:

  • продукцију компоненти телевизијског програма (филмова, документараца, дијалошких емисија, реклама итд.) које нису саставни део емитовања, дел. 59.11
  • састављање пакета канала и дистрибуцију тих пакета без израде програма, дел. 61

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла