Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације - Издавачке делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 58 - Издавачке делатности

Обухвата издавање књига, брошура, проспеката, речника, енциклопедија, атласа, мапа и карата; издавање новина, часописа и периодичних часописа; именика и адресара и других публикација, као и издавање софтвера.

Издаваштво је објављивање публикација ради њиховог ширења (дистрибуције већем броју корисника)

Обухваћени су сви могући облици издаваштва (штампано издаваштво, у електронском или аудио облику, на интернету, мултимедијални производи као што су приручници на компакт-дисковима (ЦД-РОМ) и др.).

Не обухвата:

  • издавање филмова, видео-записа и филмова на ДВД-овима, ЦД-овима или сличним медијима, дел. 59
  • производњу матрица (мастера) ради умножавања звука, слике или текста, дел. 59
  • штампање, дел. 18.11 и 18.12
  • масовно умножавање снимљених медија, дел. 18.20

 

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла