Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor J - Informisanje i komunikacije - Izdavačke delatnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 58 - Izdavačke delatnosti

Obuhvata izdavanje knjiga, brošura, prospekata, rečnika, enciklopedija, atlasa, mapa i karata; izdavanje novina, časopisa i periodičnih časopisa; imenika i adresara i drugih publikacija, kao i izdavanje softvera.

Izdavaštvo je objavljivanje publikacija radi njihovog širenja (distribucije većem broju korisnika)

Obuhvaćeni su svi mogući oblici izdavaštva (štampano izdavaštvo, u elektronskom ili audio obliku, na internetu, multimedijalni proizvodi kao što su priručnici na kompakt-diskovima (CD-ROM) i dr.).

Ne obuhvata:

  • izdavanje filmova, video-zapisa i filmova na DVD-ovima, CD-ovima ili sličnim medijima, del. 59
  • proizvodnju matrica (mastera) radi umnožavanja zvuka, slike ili teksta, del. 59
  • štampanje, del. 18.11 i 18.12
  • masovno umnožavanje snimljenih medija, del. 18.20

 

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla