Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ј - Информисање и комуникације - Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 58.1 - Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности

Обухвата издавање књига, новина, ревија и осталих периодичних часописа, адресара и поштанских именика, као и фотографија, гравира, разгледница, календара, образаца, постера и репродукција уметничких дела. Ова дела карактерише неопходност постојања интелектуалне креативности нужне за њихов развој и обично су заштићена ауторским правима.

Обухвата издавање:

 • књига у штампаном или електронском облику, у аудио-запису или на интернету
 • брошура, проспеката, летака и сличних публикација, укључујући издавање речника и енциклопедија
 • атласа, мапа и карата
 • енциклопедија на компакт-дисковима (ЦД-РОМ)

Не обухвата:

 • производњу глобуса, дел. 32.99
 • издавање рекламног материјала, дел. 58.19
 • издавање звучних и музичких записа, дел. 59.20
 • производе слободних уметника, дел. 90.03

Обухвата издавање листа података/информација (база података) заштићених у погледу облика, али не и садржаја. Ове листе могу бити издаване у штампаној или електронској форми.

Обухвата издавање:

 • адресара
 • телефонских именика
 • осталих адресара и компилација као што су збирке закона и тумачења закона, фармацеутски компендијуми и др.

Обухвата:

 • издавање новина, укључујући рекламне (огласне) новине, које излазе најмање четири пута недељно; ове информације могу бити издаване у штампаној или електронској форми, укључујући и интернет издање

Не обухвата:

 • активности новинских агенција, дел. 63.21

Обухвата издавање:

 • часописа и периодичних издања који излазе мање од четири пута недељно; ове информације могу бити издаване у штампаној или електронској форми, укључујући и интернет издање
 • прегледа радијског и телевизијског програма

Обухвата:

 • издавање (укључујући он-лине):
  • каталога
  • фотографија, гравира и разгледница
  • честитки
  • формулара
  • постера и репродукција уметничких дела
  • рекламног материјала
  • осталог штампаног материјала
 • издавање статистичких и других информација

Не обухвата:

 • издавање рекламних новина, дел. 58.13
 • он-лине обезбеђивање софтвера (хостинг – смештање апликација и пружање апликативних услуга), дел. 63.11

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла