Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Q - Здравствена и социјална заштита - Делатност болница
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 86.1 - Делатност болница

Обухвата:

 • дијагностичке активности, краткотрајно или дуготрајно лечење у болницама (као што су опште болнице, специјалне болнице, клинике, институти, клиничко-болнички центри, клинички центри, болнице непрофитних организација, војне болнице и затворске болнице) и специјализоване болнице (нпр. за ментално здравље, туберкулозу, неспецифична обољења плућа и друга хронична обољења и стања, рехабилитацију итд.)

Активности су претежно усмерене на хоспитализоване болеснике и укључују:

 • услуге медицинског и немедицинског особља
 • услуге лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анастезиолошке услуге и др.
 • услуге службе хитне помоћи
 • услуге болничких апотека, услуге исхране и друге болничке услуге
 • услуге медицинског третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, са смештајем
 • активности у склопу дневних болница

Не обухвата:

 • лабораторијско испитивање и контролисање свих врста материјала и производа, изузев медицинског, дел. 71.20
 • ветеринарске активности, дел. 75.00
 • здравствено збрињавање војног особља на терену, дел. 84.22
 • стоматолошке активности опште и специјализоване природе, нпр: стоматологија, ендодонтска и дечија стоматологија; орална патологија и ортодонтске активности, и др. дел. 86.23
 • делатност медицинских лабораторија, дел. 86.90
 • превоз санитетским возилима, дел. 86.90

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла