Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Q - Здравствена и социјална заштита - Медицинска и стоматолошка пракса
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 86.2 - Медицинска и стоматолошка пракса

Обухвата здравствено саветовање и лечење од стране доктора  медицине и доктора медицине   специјалиста, доктора стоматологије и доктора стоматологије специјалиста итд.

Ове активности се могу обављати у специјалистичким службама у оквиру домова здравља, фирми, школа, домова за старе, радничких и друштвених организација, као и у приватној пракси.  Активности ове врсте могу се обављати и у становима пацијената.

Обухвата:

 • медицинско саветовање и лечење у области опште медицине које обављају доктори опште медицине
 • заштиту на пољу опште медицине које обављају доктори опште медицине

Не обухвата:

 • делатност болница, дел. 86.10
 • делатности које обављају медицинске сестре и здравствени техничари, дел. 86.90

Обухвата:

 • медицинске консултације и лечење у области специјалистичких грана медицине од стране доктора специјалиста
 • услуге центра за планирање породице, без смештаја

Не обухвата:

 • делатности болница, дел. 86.10
 • делатности медицинских сестара и здравствених техничара, дел. 86.90

Обухвата:

 • стоматолошку активност опште и специјалистичке праксе, нпр. стоматологија, ендодонтска и дечија стоматологија, ортодонтске активности, орална хирургија и др.

Не обухвата:

 • израду вештачких зуба, протеза и протетичког прибора у зубарским лабораторијама, дел. 32.50
 • делатност болница, дел. 86.10
 • активности  стоматолошког особља, као што су стоматолошке сестре и зубни техничари дел. 86.90

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла