Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Q - Здравствена и социјална заштита - Здравствене делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 86 - Здравствене делатности

Обухвата активности у здравственим установама без смештајних капацитета; здравственим установама за краткотрајну или дуготрајну хоспитализацију (општа болница, специјална болница, клиничко-болнички центар, клиника, институт, клинички центар) и домова за стара лица са медицинском негом.

Такође обухвата здравствену заштиту у оквиру опште и специјалистичких грана медицине, од стране здравствених радника.

Обухвата општу и специјалистичку стоматолошку здравствену заштиту у здравственим установама и приватној пракси.

Поред тога, ова област обухвата и методе и поступке традиционалне медицине које обављају здравствени радници у здравственим установама и приватној пракси.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла