Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Q - Здравствена и социјална заштита - Остала здравствена заштита
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 86.9 - Остала здравствена заштита

Обухвата:

 • здравствену заштиту коју не обављају доктори медицине и доктори стоматологије у болницама:
  • активности медицинских сестара и здравствених техничара у здравственим установама и приватној пракси укључујући и методе и поступке традиционалне медицине; здравствених сарадника (нпр. дефектолог, логопед, психолог, биолог, хемичар, физичар и др.) у здравственим установама.

Ове активности се обављају у здравственим амбулантама и ординацијама  у оквиру фирми, школа, домова за старе, радничким и друштвеним организацијама, као и у приватним ординацијама (осим болница), стану пацијента или на другом месту.

Обухвата:

 • активности медицинских лабораторија за: 
  • анализу крви, медицинску, односно клиничку биохемију, микробиологију, патохистологију;
  • зубну технику;
 • активности банака крви, сперме и органа за трансплантацију итд.
 • санитетски превоз пацијената, хитна помоћ, укључујући превоз ваздухопловима; ове услуге се често обезбеђују током ургентних медицинских интервенција

Не обухвата:

 • израду вештачких зуба, протеза и протетичког прибора од стране зубних лабораторија, дел. 32.50
 • превоз пацијената, без опреме за спасавање живота и без медицинског особља, дел. 49-51
 • немедицинско лабораторијско испитивање, дел. 71.20
 • испитивање исправности хране, дел. 71.20
 • делатности болница, дел. 86.10
 • здравствену и стоматолошку праксу, дел. 86.2
 • домове за стара лица са медицинском негом, дел. 87.10

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла