Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor Q - Zdravstvena i socijalna zaštita - Ostala zdravstvena zaštita
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 86.9 - Ostala zdravstvena zaštita

Obuhvata:

 • zdravstvenu zaštitu koju ne obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije u bolnicama:
  • aktivnosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi uključujući i metode i postupke tradicionalne medicine; zdravstvenih saradnika (npr. defektolog, logoped, psiholog, biolog, hemičar, fizičar i dr.) u zdravstvenim ustanovama.

Ove aktivnosti se obavljaju u zdravstvenim ambulantama i ordinacijama  u okviru firmi, škola, domova za stare, radničkim i društvenim organizacijama, kao i u privatnim ordinacijama (osim bolnica), stanu pacijenta ili na drugom mestu.

Obuhvata:

 • aktivnosti medicinskih laboratorija za: 
  • analizu krvi, medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju;
  • zubnu tehniku;
 • aktivnosti banaka krvi, sperme i organa za transplantaciju itd.
 • sanitetski prevoz pacijenata, hitna pomoć, uključujući prevoz vazduhoplovima; ove usluge se često obezbeđuju tokom urgentnih medicinskih intervencija

Ne obuhvata:

 • izradu veštačkih zuba, proteza i protetičkog pribora od strane zubnih laboratorija, del. 32.50
 • prevoz pacijenata, bez opreme za spasavanje života i bez medicinskog osoblja, del. 49-51
 • nemedicinsko laboratorijsko ispitivanje, del. 71.20
 • ispitivanje ispravnosti hrane, del. 71.20
 • delatnosti bolnica, del. 86.10
 • zdravstvenu i stomatološku praksu, del. 86.2
 • domove za stara lica sa medicinskom negom, del. 87.10

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla