Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Q - Здравствена и социјална заштита - Социјална заштита без смештаја
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 88 - Социјална заштита без смештаја

Обухвата различите услуге социјалне помоћи корисницима. Активности у овој области не обухватају услуге смештаја, изузев на привременој основи.

 

Грана 88.1 - Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама

Обухвата:

 • социјалне, саветодавне, здравствене и сличне услуге старим лицима и лицима с посебним потребама које се пружају у њиховим домовима или другде, од стране државе или приватних организација и домаћих или локалних организација за самопомоћ и специјалиста који пружају саветодавне услуге:
  • обилазак старих лица и лица с посебним потребама
  • дневну негу за стара лица или лица с посебним потребама
  • стручну рехабилитацију и оспособљавање лица с посебним потребама и ограничењем у могућности образовању

Не обухвата:

 • финансирање и управљање фондовима обавезног социјалног осигурања, дел. 84.30
 • активности сличне описаним у овој групи, али са смештајем, дел. 87.30
 • дневну негу за децу с посебним потребама, дел. 88.91

 

Грана 88.9 - Остала социјална заштита без смештаја

Обухвата:

 • дневни боравак деце, укључујући и целодневно неговање и боравак деце с посебним потребама

Обухвата:

 • социјалне, саветодавне, здравствене услуге, услуге избеглицама, услуге упућивања на медицинске претраге и сличне услуге које се пружају лицима у њиховим домовима или другде, од стране државних или приватних организација за помоћ у случају несреће и домаћих или локалних организација за самопомоћ, као и специјалиста који пружају саветодавне услуге:
  • активности социјалног усмеравања деце и омладине
  • усвајање, активности за спречавање насиља над децом и осталим лицима
  • консултовање у вези с вођењем породичног буџета, брачно и породично саветовање, савети у вези с кредитом и дуговањем
  • активности у ужој и широј заједници (месној заједници, насељу и сл.)
  • помоћ жртвама несреће, избеглицама, емигрантима и др., укључујући привремена или трајна склоништа за њих
  • професионална рехабилитација и стручно оспособљавање незапослених лица уз ограничења у образовању
  • утврђивање испуњености критеријума за примање социјалне помоћи, додатака за станарину или исхрану
  • дневне установе за бескућнике и остале социјално угрожене групе
  • добротворне активности (нпр. прикупљање средстава) и остале активности подршке социјалног рада

Не обухвата:

 • финансирање и управљање фондовима обавезног социјалног осигурања, дел. 84.30
 • активности сличне описаним у овој групи, али са смештајем, дел. 87.90

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла