Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор С - Остале услужне делатности - Делатности удружења
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 94 - Делатности удружења

Обухвата активности организација које заступају интересе посебних група или промовишу њихове идеје. Ове организације обично функционишу на бази учлањења, али се у њихове активности могу укључити и они који нису чланови а имају интерес.

Основна подела у овој области одређује се сврхом којој те организације служе, и то интересима запослених, самозапослених и научних заједница (грана 94.1), интересима запослених (грана 94.2) или промовисањем идеја и активности које се односе на религијска, политичка, културна и образовна питања или на питања из области рекреације (грана 94.9).

 

Грана 94.1 - Делатност пословних и професионалних организација и послодаваца

Обухвата делатност јединица које промовишу интересе чланова пословних организација и послодаваца. У случају професионалних организација на бази учлањења – укључује и активности промовисања стручних интереса професионалаца.

Обухвата:

 • активности организација чији се чланови удружују ради развоја и унапређења рада пословних субјеката у одређеној области, укључујући пољопривреду, или због економског раста и опште пословне климе одређеног регионалног подручја или административно-територијалне јединице, без обзира на област пословања
 • активности савеза таквих асоцијација
 • активности привредних комора, еснафских удружења и сличних организација
 • ширење (дисеминација) информација, заступање пред државним установама, односе с јавношћу и преговарање о раду организација пословних субјеката и послодавца

Не обухвата:

 • активности синдиката, дел. 94.20

Обухвата:

 • активности обавезних, независних, струковних организација основаних законом, који врше јавна овлашћења као што су: адвокатске коморе, лекарске коморе, јавнобележничке коморе и др.
 • активности организација чији чланови имају интерес првенствено у оквиру одређене стручне дисциплине или професије, као што су лекарска друштва, удружења правника, удружења рачуновођа, друштва инжењера и техничара, удружења архитеката и др.
 • активности удружења специјалиста из посебних области ангажованих у научним, академским или културним активностима, као што су писци, сликари, уметници свих врста, новинари и др.
 • ширење информација, успостављање стандарда који се примењују у пракси и надзирање њихове примене, заступање пред државним органима и односе с јавношћу стручних удружења
 • активности научних друштава

Не обухвата:

 • образовање које нуде ове организације, дел. 85

 

Грана 94.2 - Делатност синдиката

Обухвата:

 • промовисање интереса радничких организација и синдиката запослених
 • активности удружења чији су чланови запослена лица заинтересована пре свега за заступање сопствених ставова у вези са зарадама и условима рада, и усклађено деловање кроз организацију
 • активности синдикалних организација у појединачним организацијама, активности синдикалних организација састављених од повезаних синдикалних подружница, као и асоцијације гранских синдиката на струковној или регионалној основи, према типу организационе структуре или другим критеријумима

Не обухвата:

 • образовање које нуде ове организације, дел. 85

 

Грана 94.9 - Делатност осталих организација на бази учлањења

Обухвата активности јединица (изузев организација и удружења пословних субјеката и послодаваца, стручних удружења и синдиката) које промовишу интересе својих чланова.

Обухвата:

 • активности традиционалних цркава и верских заједница, конфесионалних заједница и  осталих верских организација
 • активности манастира, самостана и других сличних јединица
 • активности у вези с пружањем погребних верских услуга

Не обухвата:

 • образовање које нуде ове организације, дел. 85
 • здравствене активности ових организација, дел. 86
 • социјални рад ових организација, дел. 87 и 88

Обухвата:

 • активности политичких организација и њихових делова (нпр. омладинских секција политичких партија). Те организације се пре свега баве утицањем на доношење одлука у државним органима постављањем чланова странке или њихових присталица у државне органе, као и дисеминацијом информација, односима с јавношћу, прикупљањем новчаних средстава и др.

Обухвата:

 • активности организација које нису у директној вези са политичким странкама, иако се баве јавним питањима и циљевима и утичу на јавно образовање, испољавају политички утицај, прикупљају средства итд.:
  • грађанске иницијативе или протестни покрети
  • еколошки покрети и покрети за заштиту животне средине
  • организације које потпомажу друштвену заједницу и образовне установе, на другом месту непоменуте
  • организације за заштиту и унапређење положаја посебних група, на пример, етничких и мањинских група
  • патриотска удружења, укључујући и удружења бораца
 • удружења потрошача
 • удружења аутомобилиста
 • удружења са сврхом друштвеног зближавања (нпр. ротари клубови, масонске ложе итд.)
 • омладинске организације, удружења младих, студентске организације, клубови и братства итд.
 • удружења за бављење културним или рекреативним активностима или хобијем (осим спорта и игара), нпр. песнички, књижевни и читалачки клубови, историјски клубови, клубови за филм и фотографију, музички и уметнички клубови, клубови занатлија и колекционара, друштвени клубови, карневалски клубови, итд.
 • пружање помоћи и давање донација од стране организација на бази учлањења и других организација

Не обухвата:

 • добротворне активности као што је прикупљање новчаних средстава намењених социјалном раду, дел. 88.99
 • активности професионалних уметничких група или организација, дел. 90.0
 • активности спортских клубова, дел. 93.12
 • активности професионалних удружења и асоцијација, дел. 94.12

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла