Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор У - Делатност екстериторијалних организација и тела
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 99 - Делатност екстериторијалних организација и тела

Грана 99.0 - Делатност екстериторијалних организација и тела

Обухвата:

  • делатности међународних организација као што су Организација уједињених нација и њене специјализоване агенције, регионална тела итд., Међународни монетарни фонд, Светска банка, Светска царинска организација, Организација земаља извозница нафте, Организација за економску сарадњу и развој, Европска унија, Европско удружење за слободну трговину итд.
  • рад дипломатских и конзуларних мисија које су одређене земљом у којој су постављане, а не земљом коју представљају

почетак - сви сектори

 
Јоомла templateс бy а4јоомла