Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor B - Rudarstvo - Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 06 - Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

Obuhvata eksploataciju sirove nafte, kondenzata i prirodnog gasa na eksploa-tacionim poljima, eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih) peskova na eksploatacionim poljima radi dobijanja nafte, kao i prateće operacije, sve do transporta proizvoda van eksploatacionog polja.

Ne obuhvata:

 • uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i prirodnog gasa, del. 09.10
 • istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10
 • proizvodnju derivata nafte, del. 19.20
 • geofizička snimanja i izradu geoloških karata, del. 71.12

 

Grana 06.1 - Eksploatacija sirove nafte

Obuhvata:

 • eksploataciju naftnih i naftno-gasnih ležišta
 • postupke za izdvajanje sirove nafte (dekantacija, desalinizacija, dehidratacija, stabilizacija, itd.)
 • eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih, bituminoznih) peskova i procese dobijanja sirove nafte

Ne obuhvata:

 • istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10
 • uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i prirodnog gasa, del. 09.10
 • proizvodnju derivata nafte, del. 19.20
 • izdvajanje tečnog naftnog gasa u rafinerijama nafte, del. 19.20
 • cevovodni transport van eksploatacionog polja, del. 49.50

 

Grana 06.2 - Vađenje prirodnog gasa

Obuhvata:

 • eksploataciju prirodnog gasa
 • izdvajanje kondenzata
 • isušivanje i razdvajanje frakcija tečnih ugljovodonika
 • desumporisanje gasa
 • utečnjavanje i regasifikaciju prirodnog gasa

Ne obuhvata:

 • istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10
 • uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i gasa, del. 09.20
 • izdvajanje tečnog naftnog gasa u rafinerijama nafte, del. 19.20
 • proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
 • cevovodni transport van eksploatacionog polja, del. 49.50

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla