Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Obuhvata proizvodnju i snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom pomoću mrežnog sistema cevovoda, magistralnih vodova i mrežnih električnih kablova. Veličina mreže nije odlučujuća. Takođe je obuhvaćena distribucija električne energije, gasa, pare i tople vode u industrijskim pogonima ili stambenim zgradama.

Takođe uključuje snabdevanje parom i klimatizaciju.

Ne obuhvata rad službi za vodovod i kanalizaciju, oblast 36 i 37, kao ni transport gasovodom (na duže razdaljine, uglavnom), del. 49.30.

 

Oblast 35 - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

 

Grana 35.1 - Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije

Obuhvata proizvodnju i prenos električne energije do distribucionih centara i distribuciju.

Obuhvata proizvodnju:

 • električne energije u hidroelektranama
 • električne energije u termoelektranama i toplanama korišćenjem čvrstih, tečnih i gasovitih goriva ili snabdevanjem iz drugih obnovljivih energetskih izvora
 • električne energije u nuklearnim elektranama
 • električne energije u elektranama na sunce i vetar
 • električne energije u elektranama za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije

Ne obuhvata:

 • proizvodnju električne energije spaljivanjem otpadaka, del. 38.21

Obuhvata:

 • upravljanje prenosnom mrežom i prenos električne energije do distribucionih sistema

Ne obuhvata:

 • izgradnju dalekovoda, del. 42.22

Obuhvata:

 • upravljanje distributivnom mrežom i distribuciju električne energije primljene od elektrana ili prenosnog sistema do potrošača

Obuhvata:

 • prodaju električne energije korisnicima
 • delatnost trgovaca, tržišnih posrednika ili zastupnika koji trguju električnom energijom preko sistema za distribuciju energije kojim upravljaju drugi

 

Grana 35.2 - Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva gasovodima

Obuhvata proizvodnju gasa i distribuciju zemnog ili sintetičkog gasa putem distributivne mreže do potrošača. Obuhvaćeni su prodavci gasa ili posrednici koji organizuju prodaju gasa posredstvom distributivne mreže kojom upravljaju drugi.

Transport gasa gasovodima koji povezuju proizvođače s distributerima gasa, ili između centara za distribuciju, isključuje se iz ove grane i spada u delatnost transporta posredstvom gasovoda.

Obuhvata proizvodnju:

 • gasa suvom destilacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede ili otpadaka
 • gasovitih goriva određene kalorične vrednosti iz različitih vrsta gasova: čišćenjem, mešanjem ili drugim postupcima, uključujući zemni gas

Ne obuhvata:

 • vađenje zemnog gasa, del. 06.20
 • rad koksnih peći, del. 19.10
 • proizvodnju derivata nafte, del. 19.20
 • proizvodnju tehničkih gasova, del. 20.11

Obuhvata:

 • distribuciju i snabdevanje gasovodnim gorivima svih vrsta gasovodom

Ne obuhvata:

 • transport gasovodom (osim distributivne mreže), del. 49.50

Obuhvata:

 • prodaju gasa korisnicima preko gasovodne mreže
 • delatnost trgovaca, tržišnih posrednika ili zastupnika koji trguju gasnim gorivima preko sistema za distribuciju gasa kojim upravljaju drugi

Ne obuhvata:

 • trgovinu na veliko gasovitim gorivima, del. 46.71
 • trgovinu na malo gasom u bocama, del. 47.78
 • direktnu prodaju goriva, del. 47.99

 

Grana 35.3 - Snabdevanje parom i klimatizacija

Obuhvata proizvodnju:

 • i distribuciju pare i tople vode za grejanje i u druge svrhe
 • i distribuciju hladnog vazduha i vode
 • leda u svrhe hlađenja hrane i u neprehrambene svrhe

početak - svi sektori

 
Joomla templates by a4joomla