Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Е - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

У овај сектор сврстане су активности у вези са процесом уклањања разних форми отпада (укључујући сакупљање и обраду), попут чврстог или течног индустријског отпада или отпада из домаћинстава, као и активности контроле контаминираних депонија. Крајњи производ процеса обраде отпада или отпадних вода може бити (трајно) уклоњен или може да постане инпут за друге производне процесе. Активности снабдевања водом такође су сврстане у овај сектор.

 

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла