Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor H - Saobraćaj i skladištenje - Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 49 - Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Obuhvata prevoz putnika i tereta drumom i prugom, kao i transport tereta cevovodima.

 

Grana 49.1 - Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

Obuhvata:

 • prevoz putnika korišćenjem železničkih voznih sredstava između dva grada na dužim rastojanjima
 • prevoz putnika korišćenjem železničkih voznih sredstava na području jednog regiona
 • prevoz putnika kolima za spavanje ili ručavanje kao sastavnog dela poslovanja prevoznika

Ne obuhvata:

 • prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu, del. 49.31
 • delatnost putničkih terminala, del. 52.21
 • aktivnosti u vezi sa železničkom infrastrukturom; aktivnosti kao što su menjanje koloseka i ranžiranje, del. 52.21
 • prevoz putnika kolima za spavanje ili ručavanje koja nisu sastavni deo poslovanja prevoznika, del. 55.90 i 56.10

 

Grana 49.2 - Železnički prevoz tereta

Obuhvata:

 • prevoz tereta na javnoj železničkoj infrastrukturi i na industrijskoj železnici
 • kombinovani prevoz tovarne jedinice železnicom, gde se početni ili završni deo prevoznog puta obavlja na kratkom rastojanju drumskim transportom

Ne obuhvata:

 • skladištenje, del. 52.10
 • rad objekata i opreme na terminalu, del. 52.21
 • aktivnosti u vezi sa železničkom infrastrukturom; aktivnosti kao što su menjanje koloseka i ranžiranje, del. 52.21.
 • manipulisanje teretom, del. 52.24

 

Grana 49.3 - Ostali kopneni prevoz putnika

Obuhvata sve ostale aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, izuzev prevoza putnika železnicom. Međutim, ovde je svrstan železnički prevoz koji se smatra gradskim odnosno prigradskim prevozom.

Obuhvata:

 • kopneni prevoz putnika gradskim i prigradskim transportnim sistemima
 • prevoz do i od aerodroma i drugih putničkih terminala

Ovde se mogu uključiti i različiti načini prevoza kao što su autobuski, tramvajski, trolejbuski, prevoz podzemnom železnicom, prevoz nadzemnom železnicom itd. Ovaj prevoz se vrši na redovnim relacijama, prema utvrđenom redu vožnje, što podrazumeva ukrcavanje i iskrcavanje putnika na određenim stanicama.

Obuhvata:

 • prevoz uspinjačama, žičarama itd., ako su deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja
 • prevoz od grada do aerodroma i od grada do železničkih stanica

Ne obuhvata:

 • daljinski prevoz putnika železnicom, del. 49.10

Obuhvata:

 • taksi prevoz
 • ostalo iznajmljivanje putničkih vozila s vozačem

Obuhvata:

 • ostali prevoz putnika drumom:
  • redovni autobuski međumesni prevoz
  • vanredni prevoz (čarter-prevoz), npr. u svrhe ekskurzije, i ostale povremene usluge prevoza
  • prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu
 • prevoz uspinjačama, žičarama i ski-liftovima ako nisu deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja
 • prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih
 • prevoz putnika vozilima koja vuku životinje

Ne obuhvata:

 • prevoz kolima hitne medicinske pomoći, del. 86.90

 

Grana 49.4 - Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja

Obuhvata sve aktivnosti u vezi sa kopnenim prevozom tereta, osim prevoza tereta železničkim saobraćajem.

Obuhvata:

 • sve aktivnosti u vezi s prevozom tereta drumom:
  • prevoz trupaca
  • prevoz životinja
  • prevoz rashlađenog tereta
  • prevoz teškog tereta
  • prevoz rasutog tereta, uključujući prevoz kamionima i cisternama, kao i sakupljanje mleka s farmi
  • prevoz automobila
  • prevoz otpada i otpadnih materijala, bez skupljanja i odlaganja
  • iznajmljivanje teretnog vozila s vozačem
  • prevoz tereta vozilima koja vuku ljudi ili životinje

Ne obuhvata:

 • prevoz trupaca u šumi u okviru aktivnosti seče, del. 02.40
 • snabdevanje vodom pomoću kamiona i cisterni, del. 36.00
 • prevoz otpada kao sastavni deo aktivnosti skupljanja otpada, del. 38.11 i 38.12
 • rad terminalske opreme za rukovanje teretom, del. 52.21
 • pakovanje u cilju priprema za transport, del. 52.29
 • poštanske i kurirske aktivnosti, del. 53.10 i 53.20

Obuhvata:

 • usluge preseljenja poslovnih subjekata i domaćinstava drumskim saobraćajem

 

Grana 49.5 - Cevovodni transport

Obuhvata:

 • prenos gasa, tečnosti, polutečnih mešavina i ostalog tereta cevovodima
 • rad pumpnih stanica

Ne obuhvata:

 • distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa, vode ili pare, del. 35.22, 35.30 i 36.00
 • transport tečnosti kamionima, del. 49.41

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla