Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor H - Saobraćaj i skladištenje - Vodeni saobraćaj
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 50 - Vodeni saobraćaj

Obuhvata redovan i vanredan prevoz putnika i tereta vodenim putem, kao i aktivnosti koje se obavljaju pomoću potiskivača ili tegljača, čamaca za ekskurzije, trajekta, taksi-prevoznika na vodenim putevima, zatim krstarenja, obilaske itd. Iako je lokacija pokazatelj razlike između pomorskog i saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima, odlučujući faktor razlikovanja ove dve vrste saobraćaja jeste tip plovila koje se koristi. Transport brodovima koji se koriste u pomorskom saobraćaju svrstan je u grane 50.1 i 50.2, dok je transport ostalim brodovima svrstan u grane 50.3 i 50.4.

Ne obuhvata poslove koji se obavljaju u restoranima i barovima (del. 56.10 i 56.30) ako ih obavljaju jedinice koje nisu u sastavu organizacije koja se bavi prevozom putnika i tereta.

 

Grana 50.1 - Pomorski i priobalni prevoz putnika

Obuhvata prevoz putnika plovilima konstruisanim za pomorsku plovidbu i plovidbu u priobalnim morskim vodama. Takođe je uključen i prevoz putnika npr. na velikim jezerima, kada se koriste slični tipovi prevoznih sredstava.

Obuhvata:

 • prekomorski prevoz putnika, kao i prevoz u priobalnim morskim vodama, redovan i vanredan:
  • rad brodova za ekskurzije, krstarenja ili obilaske
  • rad trajekta i taksi-prevoz na vodenim putevima
 • iznajmljivanje brodova s posadom u turističke svrhe i prevoz u priobalnim morskim vodama (npr. za ribarski izlet)

Ne obuhvata:

 • aktivnosti restorana i barova na brodovima kada ih obavljaju samostalne jedinice, del. 56.10 i 56.30
 • iznajmljivanje brodova i jahti za zabavu bez posade, del. 77.21
 • iznajmljivanje komercijalnih brodova bez posade, del. 77.34
 • aktivnosti plovećih kazina, del. 92.00

 

Grana 50.2 - Pomorski i priobalni prevoz tereta

Obuhvata prevoz tereta plovilima konstruisanim za pomorsku plovidbu i plovidbu u priobalnim morskim vodama. Takođe je uključen prevoz tereta npr. na velikim jezerima, kada se koriste slični tipovi prevoznih sredstava.

Obuhvata:

 • prekomorski prevoz tereta, kao i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama, redovni i vanredni
 • prevoz tegljenjem ili potiskivanjem tegljanicama i potisnicama, naftnih platformi itd.
 • iznajmljivanje brodova s posadom za pomorski prevoz tereta i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama

Ne obuhvata:

 • skladištenje tereta, del. 52.10
 • operacije u luci i ostale pomoćne aktivnosti kao što su:
  • pristajanje, pilotaža (brodovima), prevoženje baržama, spasavanje i dr., del. 52.22
  • manipulisanje teretom, del. 52.24
 • iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34

 

Grana 50.3 - Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

Obuhvata prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima, brodovima koji nisu pogodni za pomorski prevoz.

Obuhvata:

 • prevoz putnika rekama, kanalima, jezerima i ostalim unutrašnjim plovnim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa
 • iznajmljivanje turističkih brodova i jahti s posadom, za prevoz na unutrašnjim plovnim putevima

Ne obuhvata:

 • iznajmljivanje brodova za zabavu i jahti bez posade, za prevoz na unutrašnjim plovnim putevima, del. 77.21

 

Grana 50.4 - Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Obuhvata prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima, plovilima koja nisu pogodna za pomorski prevoz.

Obuhvata:

 • prevoz tereta rekama, kanalima, jezerima ili drugim unutrašnjim vodenim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa
 • iznajmljivanje prevoznih sredstava (brodova) s posadom, za prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Ne obuhvata:

 • manipulisanje teretom, del. 52.24
 • iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla