Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 25.6 - Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала

Обухвата општу обраду метала: превлачење, полирање, варење, гравирање и др., која се обавља по наруџбини.

Обухвата:

 • превлачење метала
 • топлотну обраду метала
 • скидање опиљака, чишћење пешчаним млазом, тумбање и чишћење метала
 • бојење, гравирање и штампање метала
 • превлачење метала неметалним материјалима (пластифицирање, лакирање, емајлирање и др.)
 • челичење и глачање метала

Не обухвата:

 • делатности ковача, дел. 01.62
 • штампање на металу, дел. 18.12
 • пресвлачење пластике металом, дел. 22.29
 • утискивање племенитих метала на осталу металну основу, дел. 24.41-24.44

Обухвата:

 • бушење, стругање, глодање, еродирање, рендисање, летовање, развртање, равнање, тестерисање, оштрење, брушење, заваривање, спајање и друге радове на металним деловима
 • ласерско резање метала и утискивање

Не обухвата:

 • делатности ковача, дел. 01.62.
 • гравирање на лицу места, дел. 95.25

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла