Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња сечива, алата и металне робе опште намене
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 25.7 - Производња сечива, алата и металне робе опште намене

Обухвата:

 • производњу прибора за јело (ножева, виљушака, кашика и др.)
 • производњу различитих предмета за сечење:
  • бријача и ножића за бријање (жилета)
  • маказа и апарата за шишање косе
  • маказа за орезивање и кресање грања и др.
 • производњу сабљи, мачева, бајонета и др.

Не обухвата:

 • производњу посуђа, стоног или сервисног металног посуђа, дел. 25.99
 • производњу сечива од племенитих метала, дел. 32.12

Обухвата:

 • производњу катанаца, брава, кључева, окова и других металних предмета за зграде, намештај, возила и др.

Обухвата производњу:

 • ножева и листова за сечење, за машине или за механичке апарате
 • пољопривредног ручног алата као што су крамп, виле, секира, лопата, коса, срп и др.
 • ручног алата као што су клешта, одвијачи и др.
 • тестера и сечива за тестере, укључујући и сечива за кружне и ланчасте тестере
 • изменљивих делова ручног алата, без обзира на то да ли су електрични или нису (бургије и сл.)
 • ковачког алата (мацола, наковња, клешта и др.)
 • менгела и алата за учвршћивање (стезање)
 • калупа и модела (осим калупа за инготе)

Не обухвата:

 • производњу ручних машина и апарата са уграђеним мотором, дел. 28.24
 • производњу калупа за инготе, дел. 28.91

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла