Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња електронских елемената и плоча
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 26.1 - Производња електронских елемената и плоча

Обухвата производњу полупроводничких и других елемената за коришћење у електроници:

 • електронских кондензатора
 • отпорника
 • микропроцесора
 • електричних цеви
 • електронских конектора
 • неопремљених табли струјног кола
 • електронских кола (аналогних, дигиталних или хибридних)
 • диода, транзистора и сл. производа
 • индуктора (нпр. пригушивача, калема, трансформатора) и различитих електронских елемената
 • монтираних пијезоелектричних кристала и течних кристала
 • соленоида, прекидача и трансдуктора за електронску примену
 • подметача, полупроводника, готових или полуготових
 • дисплеј елемената (плазма, полимер, ЛЦД)
 • светлећих диода (ЛЕД)
 • каблова за штампаче и мониторе, УСБ каблова, конектора и сл.

Не обухвата производњу:

 • штампање „паметних“ картица, дел. 18.12
 • модема, дел. 26.30
 • рачунарских и телевизијских дисплеја, дел. 26.20 и 26.40
 • рендгенских цеви и других ласерских апарата, дел. 26.60
 • оптичких елемената и инструмената, дел. 26.70
 • електричних апарата, дел. 27
 • флуоресцентних светиљки, дел. 27.11
 • електричних релеја, дел. 27.12
 • електричних прекидача, дел. 27.33

Обухвата:

 • састављање елемената на штампаној плочи
 • производњу елемената за електронске матичне плоче
 • производњу уметнутих електронских картица (нпр. музичких, видео, контролних, мрежних, модемских и сл.)

Не обухвата:

 • штампање „паметних“ картица, дел. 18.12
 • производњу неопремљених, електронски штампаних веза (плоча), дел. 26.11

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла