Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња комуникационе опреме
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 26.3 - Производња комуникационе опреме

Обухвата производњу телефона и опреме за пренос података која се користи за електронски пренос сигнала путем жице или ваздуха, као што су радијски и телевизијски пренос и бежична комуникација.

Обухвата производњу:

 • комуникационе опреме за централне јединице
 • бежичних телефона
 • ПБX опреме
 • телефона и телефакса, укључујући телефонске секретарице
 • опреме за пренос података, нпр. преносника и усмеривача
 • предајних и пријемних антена
 • опреме за кабловску телевизију
 • пејџера
 • мобилних телефона и опреме за мобилну телефонију
 • опреме за радио и телевизијски студио и преносне опреме, укључујући телевизијске камере
 • модема и преносне опреме
 • противпровалничких и противпожарних алармних система који шаљу сигнале надзорној станици
 • радио и телевизијских предајника
 • комуникационих помагала која користе инфрацрвене сигнале (нпр. даљински управљачи)

Не обухвата производњу:

 • електронских елемената и подсклопова/подсастава који се користе код комуникационе опреме, укључујући уграђене/спољне рачунарске модеме, дел. 26.12
 • рачунара и периферне опреме, дел. 26.20
 • електронских уређаја за широку потрошњу, дел. 26.40
 • ГПС опреме, дел. 26.51
 • електричне сигнализације у саобраћају, дел. 27.90
 • семафора, дел. 27.90

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла