Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja komunikacione opreme
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 26.3 - Proizvodnja komunikacione opreme

Obuhvata proizvodnju telefona i opreme za prenos podataka koja se koristi za elektronski prenos signala putem žice ili vazduha, kao što su radijski i televizijski prenos i bežična komunikacija.

Obuhvata proizvodnju:

 • komunikacione opreme za centralne jedinice
 • bežičnih telefona
 • PBX opreme
 • telefona i telefaksa, uključujući telefonske sekretarice
 • opreme za prenos podataka, npr. prenosnika i usmerivača
 • predajnih i prijemnih antena
 • opreme za kablovsku televiziju
 • pejdžera
 • mobilnih telefona i opreme za mobilnu telefoniju
 • opreme za radio i televizijski studio i prenosne opreme, uključujući televizijske kamere
 • modema i prenosne opreme
 • protivprovalničkih i protivpožarnih alarmnih sistema koji šalju signale nadzornoj stanici
 • radio i televizijskih predajnika
 • komunikacionih pomagala koja koriste infracrvene signale (npr. daljinski upravljači)

Ne obuhvata proizvodnju:

 • elektronskih elemenata i podsklopova/podsastava koji se koriste kod komunikacione opreme, uključujući ugrađene/spoljne računarske modeme, del. 26.12
 • računara i periferne opreme, del. 26.20
 • elektronskih uređaja za široku potrošnju, del. 26.40
 • GPS opreme, del. 26.51
 • električne signalizacije u saobraćaju, del. 27.90
 • semafora, del. 27.90

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla