Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња електронских уређаја за широку потрошњу
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 26.4 - Производња електронских уређаја за широку потрошњу

Обухвата производњу аудио и видео опреме за кућу, моторна возила, системе јавног обавештавања и појачала за музичке инструменте.

Обухвата производњу:

 • опреме за снимање и умножавање видео-касета
 • телевизора
 • телевизијских монитора и дисплеја
 • опреме за снимање и умножавање звучних записа
 • стерео-опреме
 • радио-пријемника
 • система за пренос звука (интерфон и сл.)
 • видео-камера кућног типа
 • џубоксова
 • појачала за музичке инструменте и системе јавног обавештавања
 • микрофона
 • ЦД и ДВД плејера
 • апарата за „караоке“
 • конзола за видео-игре

Не обухвата:

 • умножавање снимљених носилаца рачунарских, звучних, видео записа итд., дел. 18.2
 • производњу рачунарске периферне опреме и рачунарских монитора, дел. 26.20
 • производњу телефонских секретарица, дел. 26.30
 • производњу опреме за претраживање, дел. 26.30
 • производњу уређаја за даљинско управљање, дел. 26.30
 • производњу опреме за радијски и телевизијски студио и преносне опреме, као што су опрема за репродукцију, предајне и пријемне антене, комерцијалне видео-камере и сл., дел. 26.30
 • производњу дигиталних камера, дел. 26.70
 • производњу електронских игрица с фиксним (незаменљивим) софтвером, дел. 32.40

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла