Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 26.5 - Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova

Obuhvata proizvodnju merne, istraživačke i navigacione opreme u različite industrijske i neindustrijske svrhe, uključujući uređaje za merenje vremena (kao što su satovi, ručni satovi i slične naprave).

Obuhvata proizvodnju aeronautičkih i nautičkih sistema i instrumenata za traženje, detektovanje, navigaciju i upravljanje; automatskih kontrolnih aparata i regulatora za klimatizaciju, merenje, prikazivanje, beleženje, prenošenje i kontrolisanje temperature, vlažnosti, pritiska, protoka fluida, viskoznosti, gustine, kiselosti, koncentracije i rotacije.

Takođe obuhvata instrumente za merenje i testiranje električnih veličina; laboratorijske instrumente za hemijsku i fizičku analizu sastava ili koncentracije uzoraka svih agregatnih stanja materija; ostale instrumente i njihove delove.

Ovde spada i proizvodnja neelektrične merne i navigacione opreme (osim jednostavnih mehaničkih alatki).

Obuhvata proizvodnju:

 • instrumenata za avione
 • probne opreme za izduvne gasove iz automobila
 • meteorološke opreme
 • opreme za testiranje i pregled fizičkih karakteristika
 • poligrafskih mašina
 • uređaja za otkrivanje radijacije i opreme za kontrolisanje radijacije
 • instrumenata za istraživačka ispitivanja i merenja
 • termometara (sem medicinskih)
 • aparata za kontrolu vatre i gorionika
 • spektrometara
 • pneumatskih ispitivača
 • uređaja za merenje potrošnje (npr. vode, gasa, struje)
 • uređaja za merenje protoka i mernih aparata
 • mašina i aparata za ispitivanje fizičkih osobina materijala
 • detektora mina, generatora impulsa (signala); detektora metala
 • naprava za traganje, detekciju, navigaciju, aeronautičke i nautičke opreme
 • radarske opreme
 • GPS uređaja
 • uređaja za kontrolu životne sredine i automatsku kontrolu uređaja
 • detektora kretanja
 • radara
 • laboratorijskih analitičkih instrumenata (npr. opreme za analizu krvi)
 • laboratorijskih skala, vaga, inkubatora i različitih laboratorijskih aparata za merenje, testiranje, itd.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • telefonskih sekretarica, del. 26.30
 • opreme za zračenje, del. 26.60
 • opreme za optičko pozicioniranje, del. 26.70
 • mašina za diktiranje, del. 28.23
 • uređaja za merenje težine (izuzev laboratorijskih vaga), nivelatora, krojačkog metra itd., del. 28.29
 • medicinskih toplomera, del. 32.50
 • kontrolne opreme za industrijske procese, del. 33.20
 • jednostavnih mehaničkih uređaja za merenje (npr. mernih traka, šestara); pogledati grupu proizvodnje prema materijalu koji je korišćen kao glavni

Obuhvata proizvodnju:

 • satova, časovnika, aparata za registrovanje vremena i njihovih delova
 • satova i časovnika svih vrsta, uključujući i časovnike za instrument-table
 • kutija za satove, kutija i ormarića za časovnike, uključujući i one od plemenitih metala
 • aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje, registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su:
  • parking-časovnici, hronometri i satovi za upisivanje vremena i datuma
 • vremenskih prekidača i satova u procesu proizvodnje i sličnih naprava
 • delova za satove i časovnike kao što su:
  • opruge, ležajevi za osovine, brojčanici, kućišta od bilo kakvog materijala

Ne obuhvata:

 • proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike, del. 15.12
 • proizvodnju stakla za časovnike, del. 23.19
 • proizvodnju narukvica za ručne časovnike od plemenitih metala, del. 32.12
 • proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13
 • popravku satova, del. 95.25

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla