Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња електромотора, генератора, трансформатора и опреме за дистрибуцију електричне енергије
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 27.1 - Производња електромотора, генератора, трансформатора и опреме за дистрибуцију електричне енергије

Обухвата производњу трансформатора за пренос и дистрибуцију  специјалних трансформатора: електромотора, генератора и моторгенератора.

Обухвата:

 • производњу свих електричних мотора и трансформатора: АЦ, ДЦ и АЦ/ДЦ
 • производњу електричних мотора (осим стартер мотора за моторна возила са унутрашњим сагоревањем)
 • производњу трансформатора (регулатора за напон) за дистрибуцију електричне енергије
 • производњу АРЦ-трансформатора за заваривање
 • производњу помоћних трансформатора за дистрибуцију електричне енергије
 • производњу генератора (осим алтернатора с батеријама на пуњење, за моторе са унутрашњим сагоревањем)
 • производњу сетова за моторгенераторе (осим турбина)
 • производњу баласта за флуоресцентне сијалице (код трансформатора)
 • фабричко превијање навоја за електричне апарате

Не обухвата производњу:

 • електронских елемената за трансформаторе и прекидаче, дел. 26.11
 • електричне опреме за заваривање и лемљење, дел. 27.90
 • мењача, претварача и усмеривача, дел. 27.90
 • генератора у склопу са турбином, дел. 28.11
 • стартних мотора и генератора за машине са унутрашњим сагоревањем, дел. 29.31

Обухвата производњу:

 • електричних уређаја за прекидање, заштиту или повезивање електричних кола
 • електричних уређаја за управљање и контролу дистрибуције електричне енергије
 • електричних проводника
 • електричних командних и разделних плоча
 • осигурача
 • прекидача (осим на местима ожичења, нпр. утичнице, утикачи, прекидачи на дугме или ручку)
 • стартера (примарних покретача)

Не обухвата производњу:

 • уређаја за индустријско процесно управљање, дел. 26.51
 • утичница, утикача и других прекидача на местима ожичења, дел. 27.33

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла