Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња непоменутих машина и непоменуте опреме
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 28 - Производња непоменутих машина и непоменуте опреме

У ову област сврстава се производња машина и опреме којима се на материјале делује независно, механички или термички, или се њима обављају операције на материјалима (као што су хендловање, распршивање, мерење или паковање), укључујући њихове механичке компоненте које производе и примењују силу, као и све посебно произведене примарне делове. Ту је укључена производња фиксних, мобилних или ручних уређаја без обзира на то да ли су конструисани за индустријски инжењеринг и грађевинарство, пољопривреду или кућну употребу. Производња посебне опреме за путнички или робни транспорт у специјално одређеним просторијама такође припада овој области.

У овој области раздвојена је производња машина за посебне намене, тј. машина за искључиву употребу у некој индустријској грани или групи, и машина за опште намене, тј. машина које се користе у више индустријских грана наведених у Класификацији.

Овде је сврстана и производња осталих машина за посебне намене, непоменутих на другим местима у Класификацији, било да се користе или не користе у неком производном процесу, као што је опрема за забавне паркове, аутоматска опрема за куглане итд.

Овој области не припада производња металних производа за опште намене (област 25), припадајуће управљачке опреме, рачунарске опреме, опреме за мерење и тестирање, апарата за дистрибуцију и управљање електричном енергијом (области 26 и 27) и моторних возила опште намене (области 29 и 30).

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла