Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja mašina opšte namene
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 28.1 - Proizvodnja mašina opšte namene

Obuhvata proizvodnju:

 • klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem i njihovih delova, osim motora za letelice, vozila i motocikle:
  • brodskih motora
  • motora za železnicu (lokomotive)
 • klipova i klipnih prstenova, karburatora i svih delova za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, dizel motora i dr.
 • turbina i njihovih delova:
  • parnih turbina i drugih parnih mašina
  • hidrauličnih turbina, vodnih kola i njihovih regulatora
  • turbina na vetar
  • gasnih turbina, osim turbomlaznih i turbopropelerskih za avione
 • svih jedinica za turbine s generatorom
 • motora za industrijsku upotrebu

Ne obuhvata proizvodnju:

 • električnih generatora, del. 27.11
 • generatora (osim turbinskih generatora), del. 27.11
 • električne opreme i delova motora sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31
 • motora za vozila, avione i motocikle, del. 29.10, 30.30 i 30.91
 • turbomlaznih i turbopropelerskih motora, del. 30.30

Obuhvata proizvodnju:

 • hidrauličnih i pneumatskih delova (pumpi, motora, kompresora, ventila, cevi i fitinga)
 • uređaja za pripremu vazduha za korišćenje u pneumatskom sistemu
 • fluidnih energetskih sistema
 • hidrauličnih transmisionih aparata
 • hidrostatičnih transmisija

Ne obuhvata proizvodnju:

 • kompresora, del. 28.13
 • pumpi za nehidraulično korišćenje, del. 28.13
 • ventila za nefluidnu energetsku primenu, del. 28.14
 • mehaničke transmisione opreme, del. 28.15

Obuhvata proizvodnju:

 • vazdušnih i vakuum-pumpi, vazdušnih i drugih gasnih kompresora
 • pumpi za tečnost, opremljenih ili neopremljenih mernim uređajima
 • pumpi za gorivo, vodu, ulje, za automobilske motore i sl.
 • ručnih pumpi

Ne obuhvata:

 • proizvodnju hidraulične i pneumatske opreme, del. 28.12

Obuhvata proizvodnju:

 • industrijskih slavina i ventila, uključujući i regulacione ventile i slavine za dotok
 • sanitarnih slavina i ventila
 • slavina i ventila za grejanje

Ne obuhvata proizvodnju:

 • ventila od meke gume, stakla ili keramičkih materijala, del. 22.19, 23.19 i 23.44
 • usisnih i izduvnih ventila za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 28.11
 • hidrauličnih i pneumatskih ventila za korišćenje u pneumatskim sistemima, del. 28.12

Obuhvata proizvodnju:

 • kugličnih i valjkastih ležajeva i njihovih delova
 • mehaničkih uređaja za prenos:
  • transmisionih osovina i kolena, bregastih osovina, kolenastih vratila, pogonskih ručica i dr.
  • kliznih ležajeva i njihovih kućišta
 • zupčanika, kutija za menjače i zupčaste prenosnike i drugih menjača brzine
 • kvačila i spojnica za vratila
 • zamajaca i kaišnika
 • zglobnih lanaca
 • lanaca za pogonski prenos

Ne obuhvata proizvodnju:

 • ostalih lanaca, del. 25.93
 • hidraulične transmisione opreme, del. 28.12
 • hidrostatičkih transmisionih uređaja, del. 28.12
 • električne opreme za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31
 • prenosnih uređaja na mehanički pogon, za vozila, avione i motocikle, del. 29 i 30

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla