Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja ostalih mašina opšte namene
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 28.2 - Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

Obuhvata proizvodnju:

 • električnih i drugih industrijskih i laboratorijskih peći i ložišta, uključujući i peći za spaljivanje
 • gorionika
 • električnih fiksnih uređaja za zagrevanje prostora i električnih grejača vode u bazenima
 • neelektričnih fiksnih uređaja za zagrevanje, npr. solarnih kolektora, parnih, uljnih i sličnih gorionika i uređaja za domaćinstva
 • električnih uređaja za zagrevanje u domaćinstvima (vazdušnih uređaja za zagrevanje na električni pogon, toplotnih pumpi itd.) i vazdušnih uređaja za zagrevanje koji ne rade na električni pogon
 • mehaničke opreme za loženje, rešetki, aparata za pražnjenje pepela itd.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • aparata za zagrevanje vode, za domaćinstvo, del. 25.21
 • sušara za poljoprivredu, del. 28.93
 • pekarskih peći, del. 28.93
 • sušara za drvo, celulozu, papir i karton, del. 28.99
 • medicinskih, hirurških ili laboratorijskih sterilizatora, del. 32.50
 • laboratorijskih (stomatoloških) peći, del. 32.50

Obuhvata proizvodnju:

 • opreme na ručni ili mehanički pogon, mašina za podizanje, prenošenje, utovar i istovar:
  • koturača i čekrka
  • dizalica, kranova, pokretnih platformi za podizanje, ophodnih transportera i dr.
  • radnih vozila sa opremom ili bez nje, za podizanje i prenošenje, sa sopstvenim pogonom ili bez njega (tip koji se koristi u fabrikama)
  • mehaničke manipulatore i industrijske robote specijalno dizajnirane za podizanje, prenošenje, utovar i istovar
 • konvejera, žičanih dizalica, elevatora za tečnost i dr.
 • liftova, pokretnih stepenica i staza i dr.
 • delova uređaja za dizanje i prenošenje

Ne obuhvata:

 • proizvodnju industrijskih robota, del. 28.29
 • proizvodnju dizalica i transportnih traka za rad pod zemljom, del. 28.92
 • proizvodnju eskavatora, bagera i utovarivača, del. 28.92
 • proizvodnju plovnih, železničkih i kamionskih dizalica, del. 30.11 i 30.20
 • instalaciju liftova i pokretnih stepenica, del. 43.29

Obuhvata proizvodnju:

 • računskih mašina
 • registar-kasa
 • kalkulatora, elektronskih ili neelektronskih
 • mašina za obrađivanje pošiljki (kovertiranje, pečatiranje i adresiranje; otvaranje, sortiranje, skeniranje) i mašina za sređivanje pošiljki
 • pisaćih mašina
 • stenografskih mašina
 • kancelarijske knjigovezačke opreme
 • mašina za pisanje čekova
 • mašina za prebrojavanje i uvijanje metalnog novca
 • rezača za olovke
 • spajalica i mašina za skidanje spajalica
 • mašina za prebrojavanje glasova
 • držača za trake
 • probijača za rupe
 • mašina za fotokopiranje
 • kertridža za tonere
 • školskih tabli; belih tabli i marker-tabli
 • mašina za diktiranje (diktafona)

Ne obuhvata:

 • proizvodnju računara i perifernih uređaja, del. 26.20

Obuhvata:

 • proizvodnju ručnog alata sa ugrađenim motorom (električnim ili drugim) ili na pneumatski pogon:
  • cirkularnih ili klipnih testera
  • lančanih testera
  • bušilica i glodalica
  • ručnih uređaja za čišćenje peščanim mlazom
  • pneumatskih pištolja za spajanje
  • pneumatskih pištolja za zakivanje
  • brusilica
  • strigača i grickalica
  • klešta-ključeva
  • mašina za ukucavanje eksera koje se pokreću na barut

Ne obuhvata proizvodnju:

 • zamenljivih delova za ručni alat, del. 25.73
 • ručnih električnih aparata za zavarivanje i lemljenje, del. 27.90

Obuhvata proizvodnju:

 • industrijske opreme za hlađenje i zamrzavanje
 • uređaja za klimatizaciju, uključujući dodatke za glavne delove
 • izmenjivača toplote i aparata za utečnjavanje vazduha i drugih gasova
 • ventilatora za potkrovlje (ventilatora za zabate, krovnih ventilatora itd.), osim za domaćinstva

Ne obuhvata proizvodnju:

 • opreme za hlađenje i zamrzavanje, za upotrebu u domaćinstvu, del. 27.51
 • ventilatora za domaćinstvo, del. 27.51

Obuhvata proizvodnju:

 • uređaja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga):
  • kućnih vaga i vaga za trgovinu, vaga za kontinuirano merenje, vagonskih vaga, tegova i dr.
 • mašina i aparata za filtriranje i prečišćavanje tečnosti
 • uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tečnosti i praha:
  • pištolja za raspršivanje, aparata za gašenje požara, mašina za čišćenje peščanim mlazom, mašina za čišćenje parom i dr.
 • mašina za pakovanje i uvijanje kao što su mašine za punjenje, zatvaranje, zaptivanje, kapsuliranje, označavanje i dr.
 • mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pića
 • mašina za destilaciju i prečišćavanje u rafinerijima nafte, hemijskoj industriji, industriji pića itd.
 • gasnih generatora
 • kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovarajućih cilindara (osim za metal i staklo)
 • centrifuga (osim separatora u mlekarama i sušilica za odeću)
 • zaptivača i sličnih zaptivki izrađenih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala
 • automata za prodaju robe i dr.
 • libela, mernih traka i sličnih naprava, preciznog mašinskog alata (osim optičkog)
 • rashladnih stubova i sličnih uređaja za hlađenje pomoću reciklirane vode
 • neelektričnih aparata za zavarivanje

Ne obuhvata proizvodnju:

 • preciznih vaga (za laboratorije i sl.), del. 26.51
 • uređaja za hlađenje i zamrzavanje, za upotrebu u domaćinstvu, del. 27.51
 • ventilatora za domaćinstvo, del. 27.51
 • električnih aparata za zavarivanje, del. 27.90
 • poljoprivrednih aparata za prskanje i zaprašivanje, del. 28.30
 • uređaja za valjanje metala i stakla i njihovih valjaka, del. 28.91 i 28.99
 • poljoprivrednih sušilica, del. 28.93
 • mašina za filtriranje i čišćenje hrane, del. 28.93
 • separatora pavlake, del. 28.93
 • mašina za štampanje na tekstilu, del. 28.94

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla