Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 28.9 - Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

Obuhvata proizvodnju mašina za specijalnu upotrebu u metalurgiji, rudnicima i kamenolomima, u građevinarstvu, industriji pića, hrane, duvana, tekstila, odeće, kože, papira, plastičnih masa, guma i za ostale specijalne namene; takođe uključuje specifične mašine (u neindustrijskim delatnostima, kao što su mašine za pokretanje aviona i oprema za zabavne parkove).

Obuhvata proizvodnju:

 • mašina i opreme za rad s vrelim metalima: konvertora, kalupa za ingote, lonaca za livenje, mašina za livenje (osim za ingote) i dr.
 • mašina za valjanje metala i valjkova za te mašine

Ne obuhvata proizvodnju:

 • kokila i kalupa za livenje (osim za ingote), kao ni mašina za oblikovanje livničkih kalupa, del. 25.73
 • izvlačilica za obradu vrelih metala, del. 28.41
 • mašina za oblikovanje kalupa namenjenih za vrele metale (osim za ingote), del. 28.99

Obuhvata proizvodnju:

 • elevatora, beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom
 • mašina za bušenje, odsecanje, iskopavanje i prokopavanje tunela (za podzemnu upotrebu ili ne)
 • mašina za obradu minerala prosejavanjem, sortiranjem, separacijom i dr.
 • mešalica za beton i malter
 • mašina za zemljane radove: buldožera, angldozera, gredera (ravnjača), skrepera (zgrtalica), nivelirki, mehaničkih kašikara, utovarivača i dr.
 • kašika za buldožere i utovarivače
 • mašina za pobijanje i vađenje šipova, mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera, bitumena i betona
 • guseničara i traktora za korišćenje u rudarstvu
 • velikih transportera za prevoz ruda

Ne obuhvata proizvodnju:

 • opreme za podizanje i prenošenje, del. 28.22
 • drugih traktora, del. 28.30 i 29.10
 • alatnih mašina za obradu kamena, uključujući mašine za cepanje i grubu obradu kamena, del. 28.49
 • vozila-mešalica za beton, del. 29.10

Obuhvata proizvodnju:

 • sušara za poljoprivredu
 • mašina za mlekarsku industriju:
  • separatora pavlake
  • mašina za obradu i preradu mleka
  • mašina za izradu sira (homogenizatora, kalupa, presa i dr.)
 • mašina za mlinsku industriju:
  • mašina za čišćenje, sortiranje ili razvrstavanje semena, žita ili sušenog mahunastog povrća (vejača, sita, separatora, mašina za pranje semenja)
  • mašina za proizvodnju brašna (mlinova, prosejivača, čistača mekinja, mešalica, mašina za odstranjivanje ljuspica s pirinča i mašina za razdvajanje zrnevlja)
 • presa i mašina za gnječenje u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova i dr.
 • mašina za pekarsku industriju i izradu makarona, špageta i sličnih proizvoda:
  • pekarskih peći, uređaja za mešenje, komadanje, razdeljivanje i oblikovanje testa, mašina za slaganje keksa i dr.
 • mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša, kakaoa ili čokolade; za proizvodnju šećera i piva; obradu mesa ili živine, pripremu voća, koštunjavog voća ili povrća, ribe, ljuskara ili morske hrane
 • mašina za filtriranje i čišćenje
 • mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja
 • mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara, duvana za lulu, duvana za žvakanje, burmuta i dr.
 • mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima

Ne obuhvata proizvodnju:

 • opreme za sterilizaciju hrane i mleka zračenjem, del. 26.60
 • mašina za pakovanje, zavijanje i merenje, del. 28.29
 • mašina za čišćenje, sortiranje ili klasiranje jaja, voća ili drugih plodova (sem semenja, žitarica i sušenog mahunastog povrća), del. 28.30

Obuhvata proizvodnju:

 • mašina za tekstilnu industriju:
  • mašina za pripremu, proizvodnju, istiskivanje, izvlačenje, teksturiranje i sečenje veštačkih ili sintetičkih vlakana, materijala ili prediva
  • mašina za pripremu tekstilnih vlakana: za čišćenje pamuka, raskidanje bala, sakupljanje i rastresanje pamuka, pranje i karbonizaciju vune i dr.
  • mašina za češljanje, grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr.
  • predilica
  • mašina za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje, snovanje i dr.
  • mašina za tkanje (razboja), uključujući ručne razboje
  • mašina za pletenje
  • mašina za izradu čvorovanih mreža, tila, čipki, pletenica i dr.
 • pomoćnih uređaja i opreme za tekstilne mašine:
  • dobi-mašina, žakard-mašina, automatskih zaustavljača kretanja, mehanizama za zamenjivanje tkačkih čunjeva, vretena i leptirnjaka za vretena i dr.
 • mašina za štampanje tkanina
 • mašina za obradu tkanina:
  • mašina za pranje, beljenje, bojenje, dekorisanje, finalnu doradu, premazivanje ili impregnaciju tkanina
  • mašina za namotavanje, odmotavanje, previjanje, sečenje ili reckanje tkanina
 • mašina za pranje i mašina za peglanje:
  • mašina za pranje i mašina za peglanje, uključujući tople prese
  • mašina za pranje i sušenje perioničkog tipa
  • centrifugalnih mašina za sušenje odeće
  • mašina za hemijsko čišćenje
 • šivaćih mašina, kao i glava i igala za njih (za domaćinstvo ili ne)
 • mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila
 • mašina za kožnu industriju:
  • mašina za pripremu, štavljenje ili obradu sirove kože, krzna ili štavljene kože
  • mašina za izradu ili popravku obuće i drugih predmeta od kože ili krzna

Ne obuhvata proizvodnju:

 • papira i kartica sa ugrađenim programima za rad žakard-mašina, del. 17.29
 • mašina za pranje i sušenje u domaćinstvu, del. 27.51
 • mašina za glačanje, del. 28.29
 • mašina za knjigoveznice, del. 28.99

Obuhvata proizvodnju:

 • mašina za izradu pulpe (celuloznih vlakana)
 • mašina za izradu papira i kartona
 • mašina za izradu predmeta od papira i kartona

Obuhvata:

 • proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala:
  • ekstrudera, presa, mašina za izradu ili protektiranje guma za vozila i drugih mašina za izradu proizvoda od gume i plastičnih masa

Obuhvata proizvodnju:

 • sušilica za drvo, celulozu, papir, karton i druge materijale (osim za poljoprivredne proizvode i tekstil)
 • štamparskih i knjigovezačkih mašina, kao i mašina za delatnosti koje podržavaju štampanje na velikom broju materijala
 • mašina za izradu crepa i opeke, za oblikovanje keramičkih proizvoda, cevi, grafitnih elektroda, kreda za pisanje, kalupa za livnice i dr.
 • poluprovodnih proizvodnih mašina
 • industrijskih višenamenskih robota
 • različitih specijalnih mašina i opreme:
  • mašina za sastavljanje električnih i elektronskih svetiljki, cevi i sijalica
  • mašina za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe, staklenih vlakana ili prediva
  • mašina i aparata za separaciju izotopa; mašina za izradu užadi i dr.
 • opreme za centriranje i balansiranje guma; opreme za balansiranje (osim balansiranja točkova)
 • sistema za centralno podmazivanje
 • opreme za lansiranje letelica, katapulta i slične opreme
 • automatskih uređaja za kuglanje (opreme za nameštanje kugli)
 • naprava za zabavne parkove: ringišpila, tobogana, streljana, ljuljaški itd.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • aparata za domaćinstvo, del. 27.5
 • mašina za fotokopiranje, del. 28.23
 • mašina za obradu tvrde gume i plastike ili hladnog stakla, del. 28.49
 • modula za ingote, del. 28.91

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla