Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата; производња сатова
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 26.5 - Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата; производња сатова

Обухвата производњу мерне, истраживачке и навигационе опреме у различите индустријске и неиндустријске сврхе, укључујући уређаје за мерење времена (као што су сатови, ручни сатови и сличне направе).

Обухвата производњу аеронаутичких и наутичких система и инструмената за тражење, детектовање, навигацију и управљање; аутоматских контролних апарата и регулатора за климатизацију, мерење, приказивање, бележење, преношење и контролисање температуре, влажности, притиска, протока флуида, вискозности, густине, киселости, концентрације и ротације.

Такође обухвата инструменте за мерење и тестирање електричних величина; лабораторијске инструменте за хемијску и физичку анализу састава или концентрације узорака свих агрегатних стања материја; остале инструменте и њихове делове.

Овде спада и производња неелектричне мерне и навигационе опреме (осим једноставних механичких алатки).

Обухвата производњу:

 • инструмената за авионе
 • пробне опреме за издувне гасове из аутомобила
 • метеоролошке опреме
 • опреме за тестирање и преглед физичких карактеристика
 • полиграфских машина
 • уређаја за откривање радијације и опреме за контролисање радијације
 • инструмената за истраживачка испитивања и мерења
 • термометара (сем медицинских)
 • апарата за контролу ватре и горионика
 • спектрометара
 • пнеуматских испитивача
 • уређаја за мерење потрошње (нпр. воде, гаса, струје)
 • уређаја за мерење протока и мерних апарата
 • машина и апарата за испитивање физичких особина материјала
 • детектора мина, генератора импулса (сигнала); детектора метала
 • направа за трагање, детекцију, навигацију, аеронаутичке и наутичке опреме
 • радарске опреме
 • ГПС уређаја
 • уређаја за контролу животне средине и аутоматску контролу уређаја
 • детектора кретања
 • радара
 • лабораторијских аналитичких инструмената (нпр. опреме за анализу крви)
 • лабораторијских скала, вага, инкубатора и различитих лабораторијских апарата за мерење, тестирање, итд.

Не обухвата производњу:

 • телефонских секретарица, дел. 26.30
 • опреме за зрачење, дел. 26.60
 • опреме за оптичко позиционирање, дел. 26.70
 • машина за диктирање, дел. 28.23
 • уређаја за мерење тежине (изузев лабораторијских вага), нивелатора, кројачког метра итд., дел. 28.29
 • медицинских топломера, дел. 32.50
 • контролне опреме за индустријске процесе, дел. 33.20
 • једноставних механичких уређаја за мерење (нпр. мерних трака, шестара); погледати групу производње према материјалу који је коришћен као главни

Обухвата производњу:

 • сатова, часовника, апарата за регистровање времена и њихових делова
 • сатова и часовника свих врста, укључујући и часовнике за инструмент-табле
 • кутија за сатове, кутија и ормарића за часовнике, укључујући и оне од племенитих метала
 • апарата за регистровање времена и апарата за мерење, регистровање и друго показивање временских интервала као што су:
  • паркинг-часовници, хронометри и сатови за уписивање времена и датума
 • временских прекидача и сатова у процесу производње и сличних направа
 • делова за сатове и часовнике као што су:
  • опруге, лежајеви за осовине, бројчаници, кућишта од било каквог материјала

Не обухвата:

 • производњу неметалних наруквица за ручне часовнике, дел. 15.12
 • производњу стакла за часовнике, дел. 23.19
 • производњу наруквица за ручне часовнике од племенитих метала, дел. 32.12
 • производњу наруквица за ручне часовнике од обичних метала, дел. 32.13
 • поправку сатова, дел. 95.25

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла