Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња жичане и кабловске опреме
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 27.3 - Производња жичане и кабловске опреме

Ова грана укључује производњу жичане опреме за пренос електричне струје и остале жичане опреме за ожичавање електричних кола без обзира на материјал. У ову грану такође су сврстани изолација жице и производња оптичких каблова.

Обухвата:

 • производњу каблова од оптичких влакана за пренос података и слике

Не обухвата производњу:

 • стаклених влакана или нити, дел. 23.14
 • оптичких каблова опремљених конекторима и уређајима за самостално коришћење, у зависности од примене, дел. 26.12

Обухвата:

 • производњу изоловане жице и каблова од челика, бакра и алуминијума

Не обухвата производњу:

 • неизоловане жице, дел. 24.34 и 24.41-24.45
 • каблова за рачунарске уређаје, каблова за штампаче, УСБ каблова и сличних кабловских сетова или склопова, дел. 26.11
 • сетова каблова, жичаних и сличних сетова каблова за моторна возила, дел. 29.31
 • електросетова повезаних са инсталираном жицом и конекторима, дел. 27.90
 • каблова за паљење и осталих каблова за аутомобиле, дел. 29.31

Обухвата производњу жичане опреме за електрична кола која садрже струју или не, без обзира на материјал.

Обухвата производњу:

 • шипки за аутобусе, електричних проводника (осим прекидача)
 • ГФЦИ (уземљених струјних прекидача)
 • држача за лампе
 • осигурача и калемова
 • прекидача за електричне инсталације (нпр. прекидача на притисак, аутоматских прекидача, на спону, пребацивача)
 • електричних испуста и штек-контаката
 • кутија за електричне жице (нпр. преклопних кутија)
 • електричних водова и прикључака
 • електричне опреме за укључивање или заштиту електричних струјних кола или за прикључивање у електрична струјна кола:
  • склопки, осигурача, одводника пренапона, ограничивача напона, прекидача и разводних кутија, релеја, прикључница и др.
 • пластичне жичане опреме која не преноси струју, укључујући пластичне разводне кутије, пластичне прикључке и поклопце за прекидаче

Не обухвата производњу:

 • керамичких изолатора, дел. 23.43
 • електронских елемената за конекторе, утичнице и прекидаче, дел. 26.11

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла