Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija - Proizvodnja žičane i kablovske opreme
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Grana 27.3 - Proizvodnja žičane i kablovske opreme

Ova grana uključuje proizvodnju žičane opreme za prenos električne struje i ostale žičane opreme za ožičavanje električnih kola bez obzira na materijal. U ovu granu takođe su svrstani izolacija žice i proizvodnja optičkih kablova.

Obuhvata:

 • proizvodnju kablova od optičkih vlakana za prenos podataka i slike

Ne obuhvata proizvodnju:

 • staklenih vlakana ili niti, del. 23.14
 • optičkih kablova opremljenih konektorima i uređajima za samostalno korišćenje, u zavisnosti od primene, del. 26.12

Obuhvata:

 • proizvodnju izolovane žice i kablova od čelika, bakra i aluminijuma

Ne obuhvata proizvodnju:

 • neizolovane žice, del. 24.34 i 24.41-24.45
 • kablova za računarske uređaje, kablova za štampače, USB kablova i sličnih kablovskih setova ili sklopova, del. 26.11
 • setova kablova, žičanih i sličnih setova kablova za motorna vozila, del. 29.31
 • elektrosetova povezanih sa instaliranom žicom i konektorima, del. 27.90
 • kablova za paljenje i ostalih kablova za automobile, del. 29.31

Obuhvata proizvodnju žičane opreme za električna kola koja sadrže struju ili ne, bez obzira na materijal.

Obuhvata proizvodnju:

 • šipki za autobuse, električnih provodnika (osim prekidača)
 • GFCI (uzemljenih strujnih prekidača)
 • držača za lampe
 • osigurača i kalemova
 • prekidača za električne instalacije (npr. prekidača na pritisak, automatskih prekidača, na sponu, prebacivača)
 • električnih ispusta i štek-kontakata
 • kutija za električne žice (npr. preklopnih kutija)
 • električnih vodova i priključaka
 • električne opreme za uključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za priključivanje u električna strujna kola:
  • sklopki, osigurača, odvodnika prenapona, ograničivača napona, prekidača i razvodnih kutija, releja, priključnica i dr.
 • plastične žičane opreme koja ne prenosi struju, uključujući plastične razvodne kutije, plastične priključke i poklopce za prekidače

Ne obuhvata proizvodnju:

 • keramičkih izolatora, del. 23.43
 • elektronskih elemenata za konektore, utičnice i prekidače, del. 26.11

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla