Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња опреме за осветљење
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 27.4 - Производња опреме за осветљење

Обухвата производњу сијалица, цеви и елемената за њих (осим стакла за сијалице), уређаја за електрично осветљење и елемената за уређаје за електрично осветљење.

Обухвата производњу:

 • лампи на пражњење, електричних лампи са угљеним влакном, флуоресцентних, ултравиолетних, инфрацрвених лампи и сијалица
 • уређаја за плафонско осветљење
 • лустера
 • стоних лампи
 • украсних сијалица за јелку
 • цепаница за електрични камин
 • електричних лампи против инсеката
 • фењера (карбидних, електричних, на гас, бензин, керозин)
 • рефлектора
 • уличних светиљки (осим саобраћајних знакова)
 • осветљења за транспортну опрему (нпр. за моторна возила, авионе и чамце)
 • неелектричне опреме за осветљење

Не обухвата производњу:

 • стаклених делова за осветљење, дел. 23.19
 • струјних жичаних уређаја за расветне инсталације
 • плафонских вентилатора или вентилатора у купатилима са уграђеним уређајима за осветљење
 • утикача, прекидача и остале опреме за повезивање жица код осветљења, дел. 27.33
 • електричних вентилатора са уграђеним светлом, дел. 27.51
 • производњу електричних знакова и електричних сигналних уређаја у саобраћају (семафора и сл.), дел. 27.90

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла