Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија - Производња остале електричне опреме
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Грана 27.9 - Производња остале електричне опреме

Обухвата производњу различите електричне опреме, осим мотора, генератора и трансформатора, батерија и акумулатора, жичаних производа, светлеће опреме и кућних апарата.

Обухвата производњу:

 • фиксних пуњача батерија
 • електричних уређаја за отварање и затварање врата
 • електричних звона
 • продужних каблова направљених од купљене изолационе жице
 • ултразвучних (ултрасоничних) машина за чишћење (осим лабораторијских и стоматолошких)
 • инвертора у чврстом стању, апарата за исправљање струје, огревних ћелија, регулисаног и нерегулисаног прибора за напајање
 • прибора за непрекидно напајање (УПС)
 • угушивача таласа (осим за волтажу на нивоу дистрибуције)
 • каблова, продужних каблова и других сетова електричних каблова од изоловане жице и са конекторима
 • карбонских и графитних електрода, контаката и других електричних производа од карбона и графита
 • делова акцелератора
 • електричних кондензатора, отпорника и сличних елемената
 • електромагнета
 • сирена
 • електронских семафора
 • електричних знакова
 • електричне опреме за сигнализацију или уређивање саобраћаја
 • електричних изолатора (осим од стакла и порцулана) и опреме од неплеменитих метала
 • електричне опреме за заваривање и лемљење, укључујући ручне окове за лемљење

Не обухвата производњу:

 • изолатора и изолационих елемената од керамике, дел. 23.43
 • угљених и графитних влакана и производа (осим електрода и електричне опреме), дел. 23.99
 • исправљача који садрже електронске компоненте, интегрисаних кола регулисаних волтажом, интегрисаних кола, конвертора струје, електронских отпорника и сличних уређаја, дел. 26.11
 • трансформатора, мотора, генератора, прекидача, релеја и индустријских контролора, дел. 27.1
 • батерија, дел. 27.20
 • комуникационе жице, жичане опреме која преноси и која не преноси струју, дел. 27.3
 • опреме за осветљење, дел. 27.40
 • апарата за домаћинство, дел. 27.5
 • неелектричне опреме за заваривање и лемљење, дел. 28.29
 • електричне опреме за моторна возила (генератора, алтернатора, свећица, система за прозоре и врата на струју и регулатора волтаже), дел. 29.31
 • лабораторијских ултразвучних апарата за чишћење, дел. 26.51
 • електромотора, генератора и трансформатора и опреме за дистрибуцију и управљање, дел. 27.1
 • акумулатора, примарних ћелија и батерија, дел. 27.20
 • изоловане жице и каблова, дел. 27.3
 • уређаја за осветљење, дел. 27.40
 • електричних апарата за домаћинство, дел. 27.5
 • апарата за заваривање на гас, дел. 28.29
 • неелектричне опреме за варење и лемљење, дел. 28.29
 • електроделова и електронске опреме за моторна возила и њихове моторе, дел. 29.31

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла