Baner
Baner
Ministarstvo omladine i sporta prestaje da vrši registraciju sportskih organizacija PDF Štampa El. pošta
Vesti
ponedeljak, 18 april 2011 14:10

Vest preuzeta sa zvaničnog sajta Ministarstva omladine i sporta.

Stupanjem na snagu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 24/11 od 04.04.2011. godine) prestala je nadležnost upisa u Registar sportskih organizacija Ministarstva omladine i sporta.

Zahtevi za upis osnivanja, promene i brisanja iz Registra, koji su predati do 11.04.2011. godine, biće rešeni u Ministarstvu omladine i sporta, a kasnije predati zahtevi neće biti uzimani u razmatranje.

Agencija za privredne registe počinje sa upisom u Registar po isteku roka od tri meseca od dana stupanja na snagu podzakonskih akata koji se odnose na rad Agencije, a koji će stupiti na snagu najkasnije do 12.05.2011. godine.

Postojeća udruženja, društva i savezi u oblasti sporta dužni su da u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o sportu, Agenciji za privredne registre podnesu prijavu za upis prevođenja u Registar, fotokopiju statuta važećeg na dan stupanja na snagu ovog zakona, fotokopiju rešenja o upisu u registar kod Ministarstva, odluku o izboru, odnosno imenovanju zastupnika i fotokopiju njegove lične isprave i tri primerka novog statuta, radi upisa u Registar.

 
Joomla templates by a4joomla