Baner
Baner
Da li se plaća godišnji porez nakon isplaćivanja dividendi? PDF Štampa El. pošta
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 18 april 2011 14:17

Pitanje

Ukoliko osnujem firmu, radim bez plate i isplaćujem samo dividende u slučaju uspešnog poslovanja ... Recimo da mi je profit od 10,000€ i rešim da sebi to prebacim na racun... da li sam u pravu ako kažem

 1. plaćam 10% poreza za dobit i ostaje 9,000 €
 2. plaćam 20% na 50% dobiti nakon poreza = ostaje mi 8,100 €
 3. te pare su sada isplaćene na moj racun ...

Da li ću morati da platim dodatnih 10% ili 15% poreza na tu sumu (za godišnje oporezivanje)?

 

Odgovor

Ne, godišnji porez na dohodak građana se ne plaća na prihode od isplate dividendi.

Naime, u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana ulaze sledeća primanja:

 1. zarada – iz čl. 13. do 14b Zakona;
 2. oporezivog prihoda od samostalne delatnosti – iz čl. 33. i 40. Zakona;
 3. oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine – iz čl. 55. i 60. Zakona;
 4. oporezivog prihoda od nepokretnosti – iz čl. 68. i 70. Zakona;
 5. oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari – iz člana 82. st. 3. do 5. Zakona;
 6. oporezivog prihoda od osiguranja lica – iz člana 84. st. 2. i 3. Zakona;
 7. oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka – iz člana 84a Zakona;
 8. oporezivih drugih prihoda – iz člana 85. Zakona;
 9. prihoda po osnovima iz tač. 1) do 8) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi.

Odnosno, prihod od kapitala (isplata dividendi i udela u dobiti) ne ulazi u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana. Inače, godišnji porez na dohodak građana se plaća do 15. marta naredne godine, za prethodnu godinu.

U vezi sa pitanjem bitno je imati u vidu sledeće.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo) ima direktora (zakonskog zastupnika). Direktor može da radi uz zasnivanje radnog odnosa (potpisivanjem ugovora o radu), ili bez zasnivanja radnog odnosa (potpisivanjem ugovora o pravima i obavezama direktora).

U slučaju kada je osnivač (vlasnik) doo istovremeno upisan kao zastupnik/direktor, smatra se da radi u svom privrednom društvu (u svom doo). Ako je zasnovao radni odnos onda se plaćaju socijalni doprinosi na platu određenu ugovorom o radu.

Ako nije zasnovao radni odnos, a upisan je kao direktor/zastupnik, to znači da je obavezan da plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje (doprinos PIO – 22%, doprinos za zdravstveno osiguranje 12,3% i doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 1,5% = zbirno 35,8%). U tom slučaju (kada nije zasnovao radni odnos, a upisan je kao direktor/zastupnik društva) vlasnik plaća doprinose na osnovicu koju čini oporeziva dobit. Ako nije upisan kao direktor/zastupnik i nije zasnovao radni odnos,  vlasnik doo nije obavezan da plaća socijalne doprinose.

Zakonski je moguće je napraviti ugovor sa direktorom koji za svoj rad ne ostvaruje naknadu, ali ne i u slučaju kada je taj direktor istovremeno i vlasnik doo. Takav ugovor (bez ostvarivanja nakande) se najčešće sklapa u slučaju kada je direktor u rodbinskim vezama sa vlasnikom. Jer ko bi pristao da bude direktor neke firme, a da ne prima nikakvu platu po tom osnovu.

Računica (tj. koliko novca prebacujete na Vaš račun) je tačna, ali pod uslovom da je pitanje socijalnih doprinosa vlasnika/direktora rešeno.

Porez na dobit se plaća kao akontacija do 15. u mesecu za prethodni mesec, a razlika po konačnom obračunu poreza na dobit se plaća do 10. marta naredne godine, za prethodnu godinu. U slučaju novo registrovane firme mesečni iznos poreza na dobit je određen procenom same dobiti za period do kraja kalendarske godine u kojoj je firma registrovana.

Za narednu godinu porez na dobit se plaća na osnovu ostvarene dobiti iz prethodne godine. Tako ako je iskazana značajna oporeziva dobit (oporeziva dobit se razlikuje od ostvarene dobiti) to znači da će se u narednom periodu plaćati i značajne akontacije poreza na dobit. I ovo treba imati u vidu.

U vezi sa računicom iz pitanja bitno je istaći i to da je izmenama Zakona o porezu na dohodak građana iz 2010. godine, porez na prihod od kapitala (tj. porez na isplatu dividendi) smanjen na 10%, a osnovica je dividenda koja se isplaćuje. Dobija se isti iznos kao u Vašoj računici, ali je samo formula dugačija.

 
Joomla templates by a4joomla