Baner
Baner
Da li je moguće pausalno plaćanje poreza, ako se registruje radnja za proizvodnju zimnice? PDF Štampa El. pošta
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 19 april 2011 19:54

Pitanje

Da li je moguće pausalno plaćanje poreza, ako se registruje radnja za proizvodnju zimnice,tj, po šifarniku delatnosti, prerada voća i povrća? Napominjem da je radnja zamišljena kao mala domaća radinost, a ne industrijska proizvodnja i bez maloprodaje.

Odgovor

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana (član 40.):

»Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod« (tj. zahtev za paušalno oporezivanje).

»Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

  1. osnivaču ortačke radnje;
  2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, osim održavanja i opravke motornih vozila, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
  3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
  4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti - veći od 3.000.000 dinara,
  5. koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, odnosno koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.«

To znači da prema navodima iz Vašeg pitanja imate pravo da podnesete zahtev za paušalno oporezivanje.

Takođe treba da imate u vidu da nadležni poreski organ (Poreska uprava) u svakom konkretnom slučaju ceni činjenično stanje od uticaja na prava i pre svega obaveze u vezi sa porezima i doprinosima.

U svakom slučaju treba da odete do Poreske uprave (prema sedištu gde bi bila Vaša radnja) i da detaljnije raspitate u vezi sa ovim.

Takođe, ohrabrujem Vas i sve posetioce da pitanja i odgovore pretražuju i postavljaju i Poreskoj upravi direktno na strani Poreska uprava – često postavljana pitanja.

 
Joomla templates by a4joomla