Baner
Baner
Oporezivanje prihoda po osnovu zakupa putničkog vozila, bez naknade
Ministarstvo finansija - porez na dohodak građana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00631/2008-04 od 1.4.2008. godine)

Odredbom člana 82. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 - ispr. - dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na prihode od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari fizičko lice koje te stvari daje u zakup.

Bruto prihod od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari obuhvata ostvarenu zakupninu i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac (član 82. stav 2. Zakona).

Na navedene prihode plaća se porez po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20% ili stvarne troškove ako to obveznik zahteva i dokumentuje.

U konkretnom slučaju, zakupodavac koji je bračni drug - supruga vlasnika pravnog lica koje je zakupac, po osnovu ugovora o zakupu ustupila je, tj. "dala u zakup" sopstveno motorno vozilo bez naknade, odnosno zakupnine, s tim da se zakupac - pravno lice ("firma") obavezao da plaća sve neophodne troškove redovne upotrebe vozila (npr. troškove održavanja - vulkanizerskih troškova, servisiranja, sitnih popravki i sl.).

Imajući u vidu da, u konkretnom slučaju, fizičko lice sopstveno motorno vozilo daje na korišćenje pravnom licu (zakupcu) bez naknade, pri čemu zakupac snosi teret svih troškova nastalih u vezi sa održavanjem vozila radi redovne upotrebe tog vozila isključivo za sopstvene svrhe, ukoliko fizičko lice - zakupodavac ostvaruje prihode po osnovu toga što troškove za održavanje vozila koji inače predstavljaju obavezu zakupodavca (npr. troškovi registracije vozila i dr.) nadomešćuje od zakupca, fizičko lice ostvaruje prihod koji podleže plaćanju poreza na dohodak građana po članu 82. Zakona. Osnovicu poreza predstavlja vrednost svih troškova realizovanih obaveza i usluga koje je izvršio zakupac, uvećanih za pripadajući porez koji se plaća na prihod od davanja u zakup pokretnih stvari.

Saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda, prema članu 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona i 61/2007).

 

BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 4, april 2008.
godina XLVIII
ISSN 0354-3242

 
Joomla templates by a4joomla