Банер
Банер
Банер
Пријава за електронско пословање
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 05 мај 2011 14:35

У циљу испуњења формалних услова за омогућавање електронског пословања са корисницима, Пореска управа је почела са слањем празних образаца Пријава за електронско пословање (образац ПЕП) са упутством како га попунити.

Како је наведено, попуњен, потписан и печатиран образац ПЕП треба доставити одговарајућој организационој јединици Пореске управе почев од 09.05.2011. године.

У наставку дајемо изглед Пријаве за електронско пословање (образац ПЕП).

Пријава за електронско пословање - Образац ПЕП

На полеђини је наведено следеће упутство како треба попунити овај образац, и ми га дајемо у наставку.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла