Банер
Банер
Пријава за електронско пословање
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 05 мај 2011 14:35

У циљу испуњења формалних услова за омогућавање електронског пословања са корисницима, Пореска управа је почела са слањем празних образаца Пријава за електронско пословање (образац ПЕП) са упутством како га попунити.

Како је наведено, попуњен, потписан и печатиран образац ПЕП треба доставити одговарајућој организационој јединици Пореске управе почев од 09.05.2011. године.

У наставку дајемо изглед Пријаве за електронско пословање (образац ПЕП).

Пријава за електронско пословање - Образац ПЕП

На полеђини је наведено следеће упутство како треба попунити овај образац, и ми га дајемо у наставку.

Упутство како треба попунити пријаву за електронско пословање дато од стране Пореске управе.

Пореска управа спроводи акцију евидентирања пореских обвезника, у циљу обезбеђења формалних услова да порески обвезник може да електронски послује са Пореском управом преко ПЗС лица којима даје овлашћење (П - порески пуномоћник, З - законски заступник, С - порески саветник). Подношењем ове пријаве од стране пореског обвезника (који је већ регистрован у ЈРПО – једниствени регистар пореских обвезника), Пореска управа ће извршити регистрацију пореског обвезника за електронско пословање (е-пословање), чиме порески обвезник преко овлашћених лица и у складу са врстом овлашћења, стиче право обављања одређеног скупа пореско-правних послова за које ће Пореска управа обезбедити електронске сервисе.

Од вас очекујемо да пријаву попуните читко, хемијском оловком, штампаним словима и доставите матичној организационој јединици Пореске управе, почев од 09.05.2011.године.  Након предаје пријаве на означеном месту у матичној организационој јединици Пореске управе, добићете доказ о достављењу исте и обавештење да ли је извршено успешно евидентирање.

Будући да сматрамо да је попуњавање ове пријаве веома једноставно, скрећемо пажњу да у овој иницијалној регистрацији није обавезујуће навести једног или више пореских пуномоћника. Законски заступник пореског обвезника из ове пријаве (овлашћено лице из ЈРПО) биће регистрован за е-пословање са Пореском управом и након тога ће бити у могућности да путем електронског сервиса извршава, поред примарних пореских послова, и послове дерегистрације пореског обвезника за е-пословање, као и давање /укидање/промену овлашћења за е-пословање (за ПЗС лица).

Све додатне информације и помоћ у вези регистрације за е-пословање можете добити у матичној организационој јединици Пореске управе, путем Контакт центра Пореске управе као и на http://www.poreskauprava.gov.rs
Пореска управа

Заиста, попуњавање обрасца је веома једноставно. Ипак желео бих да истакнем неколико, по мени битних, ставки у вези са овом пријавом која је први корак у успостављању електронског пословањем са Пореском управом.

Оно што је суштински битно и ново у Пријави за електронско пословање, у односу на остале пореске пријаве, је е-маил адреса (адреса електронске поште). Мада је и до сада постојало поље за упис е-маил адресе (код одређеног броја пореских пријава) у пракси је оно најчешће остајало празно. Чак и у случајевима када је то поље било попуњавано, готово никада није стизала никаква порука из Пореске управе.

Међутим, започињањем електронског пословања од стране Пореске управе, е-маил адреса ће убрзо постати обавезна адреса сваког пореског обвезника – врло слично као поштанска адреса седишта обвезника.

У том смислу могуће је да ће бити и промењена досадашња пракса комуникације у Србији када се након слања е-маил поруке, мобилним телефоном позове прималац и каже му се: „Послао сам Вам е-маил, проверите ваш рачунар“.


У случају Пореске управе то неће бити могуће. Нико из Пореске управе вам неће телефоном јавити да вам је послао е-маил поруку. Уколико вам је Пореска управа посла поруку, и информационим путем (без вашег одговора) добила потврду да је порука стигла на ваш сервер (обратите пажњу да то није исто што и ваш рачунар) према закону та порука се сматра достављеном. Тим датумом теку и сви повезани законски рокови.

 

Ево члана Закона о пореском поступку и пореској администрацији који се односи на достављање.

Члан 36.

Порески акти у писменом облику достављају се на начин уређен овим законом.

Порески акти сматрају се достављеним када се уруче пореском обвезнику, његовом законском заступнику, пореском пуномоћнику или заступнику по службеној дужности.

Ако је порески обвезник физичко лице, односно предузетник, порески акти сматрају се достављеним и када се уруче пунолетном члану домаћинства, у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, или лицу запосленом код предузетника. Достављање се, у смислу овог закона, сматра уредним и када лица из ст. 2. и 3. овог члана одбију да приме или потпишу пореске акте, ако лице које је вршило достављање о томе сачини службену белешку.

Ако достављање на начин из ст. 2-4. овог члана није могло бити извршено, сматраће се извршеним када се порески акти пошаљу препорученом пошиљком преко поште или електронским путем преко е-маила, на адресу пореског обвезника унету у пријаву за регистрацију или у последњу пореску пријаву.

Достава извршена на начин из става 5. овог члана сматра се извршеном истеком трећег дана од дана предаје пореског акта пошти, односно даном наведеним у е-маил повратници код слања пореског акта електронским путем.

Зато је битно да приликом навођења адресе електронске поште (е-маил адресе) наведене ону адресу за коју сте сигурни да нормално функционише и над којом имате потпуну контролу. Највероватније ће то бити адреса коју сада користите.

За оне који за сада немају сталну пословну е-маил адресу, као и за оне који размишљају да је промене, навешћу неколико карактеристика електронске поште на које треба обратити пажњу.


Бесплатне е-маил адресе отворене код великих светских провајдера (гмаил, yахоо, мсн, маил итд.)

Предност ових е-маил адреса је што су бесплатне и по правилу имају велико поштанско сандуче (маилбоx, инбоx). Велико сандуче значи могућност држања свих порука у сандучету које је на серверу провајдера – нека врста архиве, резервне копије. То не искључује могућност скидања тих порука локално, на рачунар у канцеларији.

Са друге стране када је поштанско сандуче мало, може релативно брзо да се напуни. То би значило да ће све нове поруке бити одбијене, све док се не обришу неке старе поруке, и направи места за нове.

Ови провајдери по правилу имају и добру заштиту од вируса, док заштита од нежељених порука (спам) варира по квалитету од провајдера до провајдера.

Главна мана налога отворених на овај начин је могућност крађе налога. Наиме у случају да неко открије вашу шифру, а зна ваше корисничко име може вам украсти налог (иначе се такав случај се најчешће дешава људском грешком). Тада морате покренути процедуру код гоогла, yахооа итд. како бисте доказали да је то ваш налог и да је украден. Нема гаранције да ћете успети у томе, а то је свакако процедура која траје.

За то време вам може стићи битна порука из Пореске управе коју ће Пореска управа сматрати испорученом.

 

Е-маил адреса отворена код домаћих пружаоца интернет услуга

Доказивање власништва над налогом и, у већини случајева, добра техничка подршка на српском језику су главне предности домаћих пружаоца интернет услуга.

У случају крађе (или губитка) шифре доказивање власништва над налогом је лакше, јер домаћи провајдери признају сва званична документа издата од државних органа (лична карта, решење о регистрацији, печат и друго), а постоји и уговор са њима у писменој форми.

Мана ових налога је што се плаћају и имају поштанско сандуче мање величине, те је потребно редовно одржавање поштанског сандучета (скидање порука на рачунар и брисање са сервера).

Закуп домена и хостинга

Домен и пословни хостинг у закупу су услуге које пружају потпуну контролу над својом е-маил адресом, као и над вашим осталим садржајем на интернету. Овај избор највише кошта (мада не много), али пружа највише могућности.

Закуп домена и хостинга пре свега значи испуњавање услова и стицање могућности да поставите сопствену презентацију, портал, продавницу, блог итд. на интернет, али такође значи и да управљате е-маил адресама у оквиру свог интернет домена.

Овај избор понекад подразумева да имате одређена техничка знања у вези са управљањем и подешавањем хостинга. Мада то зависи и од подршке од стране фирме који вам продаје закуп хостинга.

 

Заштита од нежељених порука

Када фрима има значајнији обим примљених порука, препоручљиво је да има заштиту од добијања нежељених порука – тзв. антисапм. Тада треба потражити антивирус и антиспам програм.

Велики број нежељених порука може довести до превида, односно до тога да битну поруку из Пореске управе превидите као нежељену.

 

На крају бих препоручио свима да у оквиру е-маил адресе која се односи на законског заступника у ПЕП обрасцу, не наводе е-маил адресу рачуновође већ да ту упишу адресу коју редовно проверава неко из фирме.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла