Baner
Baner
APR objavila da otpočinje sa davanjem podataka iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu i usluga boniteta sa tim podacima
utorak, 17 maj 2011 11:01

Vest preuzeta sa zvaničnog sajta Agencije za privredne registre.

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve korisnike da će podaci iz redovnih godišnjih finansisjkih izveštaja za 2010. godinu, kao i usluge boniteta u kojima su uključeni ti podaci – podaci i izveštaji o bonitetu i skoring privrednih društava utvrđen za period od 2006. do 2010. godine biti dostupni svim zainteresovanim korisnicima od petka, 20. maja 2011. godine.

Imajući u vidu da je utvrđen novi skoring privrednih društava odnosno ocena njihove sposobnosti izmirivanja obaveza za period od 2006. do 2010. godine, od tog dana će prestati da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2005. do 2009. godine.
Evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavljuje se u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet link Evidencija izdatih skoringa.

Molimo sve korisnike da pre naručivanja pomenutih usluga na internet stranici Agencije u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet, link Objavljivanje finansijskih izveštaja provere da li je izvršena registracija redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godinu za pravno lice odnosno preduzetnika za koga zahtevaju podatke, izveštaje ili skoring. Ukoliko nije izvršena registracija tog finansijskog izveštaja, sve dok obveznik ne otkloni nedostatke u izveštaju koji je dostavio Agenciji, usluge će se izdavati bez podataka za 2010. godinu. Informacije o nedostacima u finansijskim izveštajima su dostupne na linku Pretraga finansijskih izveštaja za 2010. godinu.

Agencija savetuje korisnicima koji su već naručili usluge, a ne žele da sačekaju uključivanje podataka iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu, da uplate po obaveštenjima, koja su dobili od Agencije, za te usluge izvrše najkasnije do srede, 18. maja 2011. godine, kako bi pravovremeno obezbedili potrebne podatke, izveštaje ili skoring. Svim korisnicima koji naknadno izvrše uplatu biće izdate usluge sa podacima za 2010. godinu.

Detaljne informacije u vezi sa pružanjem usluga iz Registra finansijskih izveštaja i boniteta dostupne su u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet – Pružanje usluga iz Registra.

 
Joomla templates by a4joomla