Baner
Baner
Obaveštenje udruženjima koja se nisu prijavila za usklađivanje u zakonskom roku - Agencija za privredne registre
utorak, 17 maj 2011 11:17

Vest preuzeta sa zvaničnog sajta Agencije za privredne registre.

Udruženja i društvene organizacije koji se do 22. aprila ove godine nisu prijavili za upis usklađivanja u Registar udruženja, od danas se nalaze u postupku likvidacije.

Na ovoj internet stranici, u okviru Registra udruženja, u odeljku Pretrage podataka,  pod tačkom 5. postavljena je nova Pretraga neusklađenih udruženja/društvenih organizacija u postupku likvidacije gde je objavljen spisak udruženja i društvenih organizacija koji nisu podneli prijavu za upis usklađivanja u zakonskom roku. Pretraga udruženja/društvenih organizacija koji se nalaze na spisku za postupak likvidacije vrši se po nazivu ili po matičnom broju.

Agencija za privredne registre će u periodu od 30 dana od dana objave ovog spiska, odnosno za vreme trajanja postupka likvidacije, i dalje primati prijave za upis usklađivanja. To znači da će se prijave za upis usklađivanja koje su predate u ovom periodu tretirati kao prijave predate u zakonskom roku.

Po isteku roka od 30 dana, odnosno od 17.06.2011. godine Agencija će još jednom ažurirati podatke i ponovo objaviti spisak udruženja i društvenih organizacija koji nisu predali prijavu za upis usklađivanja zaključno sa tim datumom. Potom će se rešenjem registratora izvršiti brisanje ovih pravnih lica iz registra.

Naime, sva postojeća udruženja i društvene organizacije imali su rok od osamnaest meseci da podnesu prijavu za usklađivanje sa Zakonom o udruženjima u Agenciji za privredne registre (čl. 78. i 79. Zakona o udruženjnima, „Sl.glasnik RS“, broj 52/09).

Zakonom o udruženjima je predviđeno da se nad onim udruženjima i društvenim organizacijama koji nisu ispunili ovu obavezu pokrene postupak likvidacije. Cilj ove aktivnosti je uspostavljanje jedinstvenog registra sa ažurnom bazom podataka i tačnim brojem udruženja koja aktivno deluju na teritoriji Republike Srbije.

 
Joomla templates by a4joomla