Baner
Baner
Novine u zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 23 maj 2011 21:30

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011) stupio je na snagu 17. maja 2011. godine.

Od donetih izmena izdvajamo sledeće:

 • Uknuta je obaveza vođenja putnog naloga za putničke automobile privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz (što znači i prevoz za sopstvene potrebe). Što se tiče putničkih automobila u svojini fizičkog lica i putničkih automobila kojima se obavlja auto-taksi prevoz putnika, takođe ne postoji obaveza vođenja putnog naloga što je bilo i pre ovih izmena.
 • Ukinuta je obaveza overe putnog naloga od strane lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila. To znači da u ostalim vozilima (osim gore navedenih za koje važi oslobođenje) kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju mora da se nalazi putni nalog popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.
 • Izmenjena je obaveza obeležavanja pojedinih vrsta vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, tako da se:
  • Obavezno označavaju
   • Autobus kojim se obavlja prevoz putnika u drumskom saobraćaju, osim autobusa kojim se obavlja gradsko-prigradski prevoz putnika, koji mora imati na bočnim stranama ispisano poslovno ime, odnosno firmu, a novina je da može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi (i dalje je zabranjeno stavljati druge natpise);
   • Teretno motorno vozilo kojim se obavlja prevoz stvari u drumskom saobraćaju, koje mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine vozila, ispisano poslovno ime, odnosno firmu, a novina je da može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi (i dalje je zabranjeno stavljati druge natpise).
  • Ne moraju da se označavaju
   • Putnički automobil u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prevoz za lične potrebe;
   • Putnički automobil privrednog subjekta kojim se obavlja prevoz;
   • Vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače
   • Putnički automobil kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika.
 • Poslovno ime, odnosno firma, na vozilu ispisuju se na bočnim vratima odnosno bočnim stranama kabine teretnog vozila slovima visine najmanje 5 cm (umesto 10 cm);
 • Što se tiče oznake na krovu vozila, nju osim osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, prema novim izmenama mogu postavljati i vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače.
 • Primalac lizinga i zakupac vozila smatra se vlasnikom vozila u smislu prava i obaveza u vezi sa označavanjem vozila.
 • U voziliu kojim se obavlja linisjki prevoz, vanlinijski prevoz putnika i stvari i prevoz za sopstvene potrebe mora da se nalazi ugovor o radu ili potvrda da je vozač zaposlen kod vlasnika vozila. 
Joomla templates by a4joomla